Nå kan din skole bli universitetsskole!

Universitetet i Oslo søker skoler som ønsker å inngå i et forpliktende, gjensidig partnerskap. Målet er å utvikle kvalitet i skole og høyere utdanning for å styrke elevers læring. Søk innen 15. juni.

Fra første gjennomføring av intensiv praksisuke for studenter ved ILS, der initiativet kom fra Nesodden universitetsskole. Foto: ILS.

– Samarbeidet gir mulighet for utveksling av kunnskap mellom institusjonene.  Det skaper også grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid på områder som er av interesse for begge parter, sier faglig ansvarlig for Universitetsskoleprosjektet Tove Hunskaar.

Skoler som inngår i partnerskap gis status som en av UiOs universitetsskoler og påtar seg dermed et spesielt ansvar for et tett samarbeid med universitetet.

Slik kan skolene søke

Interesserte skoler skriver en kortfattet søknad på ca. 3 sider som leveres gjennom et nettskjema.

Fullstendig utlysningstekst finnes i høyre felt på denne siden.

Frist for å sende inn søknad er 15. juni.
 

Publisert 30. mai 2018 17:18 - Sist endret 16. apr. 2019 13:24