Samarbeid på tvers av grenser: – Undervisning som inkluderer alle elever

Greske og norske lærerutdannere samarbeider om undervisning om det flerkulturelle klasserommet.

Eksempel på greske lærerstudenters tolkning av mangfold i skolen

Eksempel på greske lærerstudenters tolkning av mangfold i skolen. Foto: Britt Oda Fosse

– I Norge og Hellas møter lærerstudenter og lærere noen av de samme utfordringene når undervisningen skal tilpasses det flerkulturelle klasserommet, blant annet aktualisert gjennom siste tids flyktningestrøm, forteller Janne Thoralvsdatter Scheie ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Lærerutdanningen ved ILS har tilpasset opplæring og differensiering sett i et flerkulturelt perspektiv som tema i sin undervisning. Gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ for ansatte kan lærerutdannere i de to landene samarbeide om temaene.

Bilde av Britt Oda Fosse
Britt Oda Fosse
Foto: Jonas Bakken

– Differensiering handler om å tilpasse undervisningen for å utnytte elevens læringspotensial, læringsstrategier og erfaringer, sier førsteamanuensis ved ILS, Britt Oda Fosse.

– Vi har oversatt og jobbet med materialet vi bruker i undervisningen ved ILS slik at vi kan bruke det i forelesninger og workshops med greske lærerstudenter ved Athens University of Economics and Business, der vi samarbeider med professor Vasiliki Brinia.

Muligheter for læring uansett bakgrunn

– Differensiert undervisning er en viktig måte å imøtekomme et internasjonalt, overordnet mål om likeverd i utdanningen. Det vil si å gi alle elever like muligheter til å lære og til å utvikle seg uansett hvilken bakgrunn de har, sier Fosse.

I forbindelse med en konferanse om mangfold i skolen, ble Scheie og Fosse invitert til å holde forelesninger om mangfold og differensiering, i tillegg til å holde en workshop med lærerstudentene ved Athens University of Economics and Business. Konferansen samlet 400 skoleledere og lærere fra offentlige skoler i Athen-området.

Scheie og Fosse presenterte mangfold og differensiering i skolen i lys av en norsk kontekst og forklarte hvordan vi jobber med temaene i vår lærerutdanning. Scheie tok opp sentrale trekk ved ledelse i sin forelesning og skisserte grunnleggende verktøy for klasseledelse, mens Fosse foreleste om betydningen av differensiering for alle elever og ga eksempler på hvordan læreren kan jobbe med slik undervisning.

Bilde av Janne Scheie
Janne T. Scheie
Foto: Shane Colvin

– Vi snakket om at klasserommet kan bestå av elever fra mange forskjellige kulturelle og språklige bakgrunner. At undervisningen må ta utgangspunkt i elevenes tidligere erfaringer, og i deres motivasjon for læring. Lærere må derfor først lære elevene sine å kjenne, før de kan utvikle en tilpasset og differensiert undervisning. Vi presenterte redskaper for hvordan læreren kan bli kjent med elevens faglige og sosiale ståsted og læringspreferanser, og hvordan differensiering av undervisningen kan struktureres og systematiseres i lys av dette.

Workshop

Etter forelesningene gjennomførte de norske lærerutdannerne en workshop der de greske lærerstudentene fikk jobbe med det norske undervisningsopplegget om differensiering i undervisningen. De greske studentene samarbeidet i grupper med caser som utfordret dem til å diskutere og planlegge differensierte undervisningsopplegg for elever med ulike forutsetninger.

Arbeidet med de greske studentene ga oss innblikk i hvordan lærerstudentene ved AUEB har jobbet med forståelse av mangfold og differensiering, forteller Fosse.  Studentene i Athen har samarbeidet med ulike yrkesgrupper innen kunst og psykologi for å lære om disse temaene.  Dette samarbeidet har resultert i kunstneriske uttrykk i form av installasjoner som studentene har laget. Installasjoner som beskriver studentenes forståelse av mangfold og differensiering. – Mange av installasjonene var både imponerende og rørende, forteller Fosse.

Betydning av samarbeid

Erfaringene fra vårens Erasmus+ utveksling har gitt de to lærerutdanningsinstitusjonene inspirasjon og ideer til videre arbeid om diversitet og lærerutdanning. – Vi hadde en felles oppsummering til slutt, og studentene var godt fornøyd med opplegget.  Ved å samarbeide på denne måten kan vi utveksle erfaringer, lære av hverandre og utvikle felles prosjekter, som for eksempel sammenliknende studier av lærerstudenters læring om tilpasset opplæring og differensiering, avslutter Scheie.

Samarbeidet er først og fremst et samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene.
 

Publisert 12. okt. 2018 13:09 - Sist endret 19. nov. 2018 09:32