Doris Jorde er blitt æresprofessor ved Universitetet i Brest

Jorde tildeles professoratet for hennes ekspertise og samarbeidet med kollegaene i Brest, Bretagne. 

Foto av Doris Jorde som holder en tale i Brest i forbindelse med tildeling av æresprofessoratet

Doris Jorde holder tale i forbindelse med tildelingen. Foto: Alf Sandsør.

For mer eksperimentering i realfagene

Doris Jorde er professor og leder av ProTed- Senter for fremragende lærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er blant annet den dalende interessen for realfag. I presentasjonen som ble gitt i Brest fokuserte Jorde på såkalt utforskende arbeidsmetoder (inquiry-based science teaching), der koblingen til forskning gjøres mer tydelig.

Innenfor dette rammeverket anbefales det å blant annet fokusere på problemstillinger som ikke nødvendigvis har ett riktig svar, mer ustrakt eksperimentering og mer selvstendig jobbing fra elevenes side.

På tross av pensum- og tidskrav kan realfagsundervisningen bli mer spennende for elevene ved å følge en slik spørsmålsdrevet form for undervisning, argumenterer Jorde og hennes medforfattere i rapporten Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (Pdf-fil).

Godt samarbeid

Æresprofessoratet tildeles Jorde for hennes ekspertise i både forskning og undervisning, og for kvaliteten på samarbeidet med hennes kollegaer ved Universitetet i Brest, heter det i invitasjonen fra universitetets president Matthieu Gallou. 

Jorde skulle fått tildelt professoratet i 2018, men på grunn av sykdom ble dette forskjøvet til februar 2019. ILS gratulerer!

Av Magnus Heie
Publisert 15. feb. 2019 11:15 - Sist endret 13. sep. 2019 14:36