Hvordan kan lærere bruke matematikkdidaktiske teorier i undervisningen?

Forskere får stipend for å skrive lærebok som  skal gi svar på hvordan bruke forskning i matematikkdidaktikk i konkrete undervisningssituasjoner.

Bilde av Birgit Skaldehaug og forfatterne

Stipendet ble delt ut av forlagssjef i Cappelen Damm akademisk, Birgit Skaldehaug. Forfatter-teamet ble representert av Nils Frederik Buchholtz (nummer tre fra venstre) og Helmer Aslaksen. Guri Nortvedt og Arne Hole var ikke til stede under utdelingen (Foto: Gerd Ødeskaug)

Forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning får faglittrært forfatterstipend av Cappelen Damm for å skrive lærebok om hvordan elever lærer matematikk. Målet med boka er å gjøre matematikkdidaktisk teori og forskning nyttig for både lærerutdanningen og for lærere i skolen.

Forfatterne av den kommende utgivelsen er Helmer Aslaksen, Nils Frederik Buchholtz, Arne Hole og Guri A. Nortvedt.

Fra teori til praksis

Boka skal inneholde den siste forskningen på matematikkundervisning, elevers læring og matematikklærerkompetanse. Forfatterne ønsker å overføre matematikkdidaktiske teorier til undervisningspraksiser.

Forberede elever på Fagfornyelsen

I tillegg vil boken forberede elevene på de endringene i læreplanene som kommer med Fagfornyelsen i 2020. Målgruppen for boken er lærerstudenter og lærere i ungdomsskolen og videregående skole. I utlsyningen av stipendet heter det at "i vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling". Stipendet er på 25 000 kroner.

Boken skal etter planen lanseres i 2021 av Cappelen Damm.

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 12. juni 2019 14:40 - Sist endret 12. juni 2019 15:32