Forskere fra ILS med i internasjonalt samarbeid om styring av skolen

Hva innebærer det at skolen gjennomgår jevnlige reformer? Forskere i internasjonalt samarbeid skal gi oss svar.

Logo til REFOMED-prosjektet

Hva betyr de ulike utdanningsreformene for skolen og de som jobber og lærer der? (Illustrasjon: REFORMED). 

Styring av skolen

I en globalisert verden der utdanningskvalitet blir stadig viktigere, og utdanningssystemene jevnlig reformeres, er det et behov for å undersøke innholdet i slike reformer, hvordan de gjennomføres og hvilke resultater som oppnås.

Stadig flere land styrer skolene sine etter malen i SAWA: «School autonomy with accountability policies», der skolene får mer frihet på noen områder, men utsettes for mer ansvarliggjøring på andre områder. Hva innebærer dette i praksis? Fører reformene til bedre kvalitet og like muligheter til utdanning for alle? Og hva har de å si for lærerne?

Globalt prosjekt

Forskere fra ILS og Institutt for pedagogikk samarbeider med Antoni Verger ved Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i det EU-finansierte prosjektet “REFORMED - Reforming Schools Globally: A Multiscalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector» for å undersøke disse spørsmålene. REFORMED er et ERC Starting grant-prosjekt ledet var Verger.

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning deltar professor Jorunn Møller, førsteamanuensis Ann Elisabeth Gunnulfsen og førsteamanuensis Guri Skedsmo i forskningsnettverket.

Unik mulighet for Phd-kandidater og unge forskere

For å sette søkelys på den svært aktuelle tematikken arrangerer medlemmer i forskergruppene Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) ved UV-fakultetet og Globalisation, Education and Social Policies (GEPS) ved Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en workshop 20-21.mai om globale perspektiver på ledelse og styring av skolen.

– Seminaret gir Phd-kandidater og forskere tidlig i karrieren unike muligheter til å bygge et spennende internasjonalt nettverk og få diskutert egen forskning, forteller professor Møller. 

 

– Dessuten møter de to av de mest internasjonalt anerkjente forskerne på feltet, professor Christian Maroy og professor Stephen Ball, avslutter Møller.

 

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 16. mai 2019 08:50 - Sist endret 16. mai 2019 08:56