- Viktig å spille på de unges interesser, også i klasserommet

Førsteamanuensis Lisbeth M. Breviks forskning på leseferdigheter i engelsk er gjenstand for tema i ny artikkel på forskning.no. Dataspilling forbedrer engelskferdighetene og kan stimulere til å lese trykte bøker på engelsk.

Foto av Lisbeth Brevik

Lisbeth Brevik (Foto: Shane Colvin/UiO).

Brevik har funnet at blant dem som leser bedre på engelsk enn på norsk er det flest yrkesfag-elever, en gruppe der frafall er et stort problem. Disse elevene skiller seg også ut ved at de frivillig leser trykte romaner på engelsk.

Saken «Mats gamet og ble bedre i engelsk enn i norsk: Fantasy, online-spill og Netflix gjør unge bedre i engelsk» er basert på funnene i Breviks kommende artikkel "The Gamer, the Surfer and the Social Media User: Unpacking the Role of Interest in English Language Learning". 

- Alle forteller at det er fritidsinteressene som gjør dem til svært gode lesere i engelsk, ikke engelsktimene på skolen, sier Brevik til forskning.no.

I artikkelen er Mats Fladen Evensen (16) intervjuet om hvordan han forbedret sine engelskferdigheter ved å chatte med andre gamere og lese lange instruksjoner på engelsk.

Brevik forteller fra sin studie at også andre aktiviteter enn dataspill kan gjøre elevene gode i engelsk, og trekker frem gutter som surfer mye på nettet og jenter som ser på Netflix og bruker engelsk i sosiale medier. 

I saken uttaler Brevik at den nye læreplanen åpner for å bruke elevenes digitale interesser mer aktivt i undervisningen, og oppfordrer lærere til å finne frem litteratur de unge er interessert i. Hun argumenterer for å heve statusen til denne typen aktiviteter:

- Et dataspill er som en moderne roman som man selv er delaktig i, både med tanke på utvikling av karakterer og handling. Det er veldig viktig å spille på de unges interesser, også i klasserommet, mener Brevik.

Les hele artikkelen på forskning.no

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 21. mars 2019 09:02 - Sist endret 21. mars 2019 09:28