Jentene er de akademiske stemmene i engelsktimene på yrkesfag

Shilan Ahmadian fant i sin masteroppgave at guttene bruker engelsk faglig og generelt, mens jentene holdt seg til å snakke om faglige temaer. Oppgaven gjorde at hun ble invitert til Göteborgs universitet for å presentere funnene sine.

Shilan Ahmadian og professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Göteborgs universitet, Elisabet Öhrn. Öhrn inviterte Ahmadian til Gøteborg for å presentere funnene i masteroppgaven sin (Foto: Linda Borger).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter å ha fullført praksisperioden på lektorutdanningen ville Shilan Ahmadian undervise yrkesfagelever, men hun ønsket mer kompetanse innenfor undervisning på yrkesfag. Hun gjennomførte derfor en studie blant yrkesfagelever. Ved å observere engelskundervisning og intervjue elever og lærere kartla hun elevenes bruk av engelsk i klasserommet. 

De akademiske stemmene

Resultatene fra denne koblingen mellom forskning og undervisning ble til masteroppgaven "Girls in vocational studies: The academic voices in the classroom. A comparison of vocational girls’ use of English in and out of school", der Ahmadian avdekker gjennomgående forskjeller mellom kjønnene. Oppgaven ble nominert til beste oppgave med kjønnsfokus i 2018.

Et av hovedfunnene er at guttene snakker mer engelsk generelt, både om fag og andre temaer, mens jentene kun holder seg til faglige temaer. 

Engelsk på og utenfor skolen

Ahmadian fant også at jentenes engelskbruk utenfor skolen påvirker hvor mye de bruker engelsk på skolen. De jentene som brukte engelsk aktivt utenfor skolen, i den forstand at de leste og produserte engelsk (enten skriftlig eller muntlig), brukte mer engelsk i klasserommet enn de jentene som brukte engelsk mindre utenfor skolen.

Nylig presenterte Ahmadian forskningen sin for Kollegiet Genusperspektiv i pedagogik ved Göteborgs universitet.

Ahmadians masteroppgave er den første som har forsket på jenter på yrkesfag i engelsk. Oppgaven hennes er del av VOGUE-prosjektet, som handler om bruk av engelsk på og utenfor skolen. Andre funn fra det pågående prosjektet viser blant annet at gutter på yrkesfag leser bedre engelsk enn norsk.  

Shilan Ahmadian underviser nå i engelsk og norsk ved Strømmen videregående skole, som er en ren yrkesfaglig skole.

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 3. apr. 2019 13:07 - Sist endret 2. sep. 2019 13:54