Samler 30 år med kunnskap om engelskfaget i Norge

"English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gir en samlet oversikt over doktorgradsforskningen innenfor engelsk fagdidaktikk i Norge. Antologien kan være til nytte for alle som underviser i eller forsker på engelsk i skolen.

Omslag av boka «English Didactics in Norway- 30 years of doctoral research»

Engelsk fagdidaktikk har blitt sett på som et relativt ungt felt uten klar fagidentitet.

Redaktørene av den nye vitenskapelige antologien, førsteamanuensis Ulrikke Rindal og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vil med utgivelsen vise frem egenarten ved forskningsfeltet.

Last ned og les "English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gratis fra Idunn.no.

Redaktørene av antologien forteller om de ulike seksjonene i boken.Se også videoer laget av kapittelforfatterne. (Videoproduksjon: Christian Emil Narvesen).

Viser veien videre

Hvert av kapitlene i den vitenskapelige antologien "English Didactics in Norway- 30 years of doctoral research" representerer én doktorgradsavhandling, der hver av forfatterne presenterer en kortversjon av studien sin for så å diskutere overordnede bidrag til feltet, implikasjoner for engelskundervisning i dag, og forslag til videre forskning innenfor samme tematikk. Kapitlene er dermed svært relevante for forskning og undervisning i dag og mot Fagfornyelsen.

"English Didactics in Norway- 30 years of doctoral research" består av 20 fagfellevurderte kapitler, skrevet av en rekke forskere på feltet. Antologien er delt inn i seks tematiske deler:

  1. Utviklingen av engelsk som skolefag ("The development of English as a school subject").
  2. Skriveferdigheter i engelsk ("English writing").
  3. Digitale ferdigheter i engelsk ("Digital English competence").
  4. Leseferdigheter i engelsk ("Reading in English").
  5. Engelskspråklig kultur og litteratur ("Culture and literature").
  6. Muntlige ferdigheter i engelsk ("Oral profieciency").

Se også videoene hver kapittelforfatter har laget til sitt kapittel. 

Oppsummerer forskningen

Antologien oppsummerer all doktorgradsforskning som er gjort i Norge mellom 1988 og 2017. Den henvender seg til alle som er interesserte i engelsk som skolefag og som ønsker å gjøre egen forskning på faget, inkludert studenter.

Emneord: Engelskdidaktikk, Antologi, Open Access Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 19. juni 2019 14:56 - Sist endret 10. okt. 2019 10:34