2020

Lærer underviser ved tavlen i klasserommet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Publisert 15. jan. 2020 12:58

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) tenker nytt når lærerstudentene skal følges opp ute i praksis.

Illustrasjonsfoto for arrangementet Research Bazaar. Skjerm med ikoner for ulike fagområder.
Publisert 2. jan. 2020 16:18

Ansatte fra ILS er blant kursholderne når årets Research Bazaar holdes. Blant temaene er GDPR, organisering av data i felt, transkripsjon, ulike kameraløsninger og mulighet for å prøve Facial expression analysis.

Les mer om kursprogrammet og registrering på Research Bazaars nettsider.