Nani Teig tildelt pris for avhandling om utforskende arbeidsmåter i naturfag

Postdoktor Nani Teig er tildelt Bruce H. Choppin pris for beste doktorgradsavhandling. – Å bli belønnet med en slik pris er en enorm anerkjennelse av mitt arbeid som ung forsker, forteller Teig.

Nani Teig med diplom for beste avhandling

– Prisen representerer også høy faglig kvalitet av forskerutdanningen på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), forteller en stolt Teig (foto: privat)

Teig får pisen for en avhandling om utforskende arbeidsmåter, som handler om å gjøre oppgaver som  ikke nødvendigvis har et fasitsvar, men fokuserer på hvilke metoder elevene bruker for å komme frem til en løsning.

– Jeg er veldig stolt over å ha mottatt denne prisen for doktorgradsarbeidet mitt. Å bli belønnet med en slik pris er en enorm anerkjennelse av mitt arbeid som ung forsker, forteller Teig.

Kan bidra til å utvikle naturfag

– Det er både givende og inspirerende at forskningen vi gjør er verdifull, at den blir satt pris på, og at den er på internasjonalt nivå. Det er veldig gledelig og en stor anerkjennelse for meg og for forskergruppen min Large-scale Educational Assessment (LEA) på ILS.

– I tillegg vil jeg trekke frem mine mine veiledere Professor Rolf Vegar Olsen, professor Ronny Scherer, og førsteamanuensis Marit Kjærnsli, og medforfatter professor Trude Nilsen. De har alltid motivert og gitt meg utrolig mye støtte, forteller Teig.

Avhandlingen gir ny kunnskap om teoretiske, metodologiske og empiriske aspekter av utforskende arbeidsmåter i naturfag, både som en metodisk tilnærming til undervisningen og som et mål.

– Resultater fra denne studien kan gi viktige teoretiske bidrag til undervisning i naturfag og utvikling av naturfag i norsk skole, avslutter prisvinneren.

Emneord: Naturfagdidaktikk, utforskende arbeidsmåter, Nani Teig Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.
Publisert 23. nov. 2020 11:08 - Sist endret 23. nov. 2020 11:21