Tildeles midler til utvikling av studentaktive vurderingsformer

Prosjektet Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA) får som et av to prosjekter ved UiO penger til utvikling av studentaktive vurderingsformer.

Bildet kan inneholde: fotografi, dingser, smarttelefon, mobiltelefon, elektronisk apparat.

Prosjektet DIVA piloterer en app som studenter benytter til å gjøre videoopptak av hverandres profesjonsutøvelse mens de er i praksis (foto: S. Colvin/UV).

Det er Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, som deler ut i alt 70 millioner fordelt på 7 universiteter og høyskoler. Av 10 millioner tildelt UiO går 5 millioner til prosjektet Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA).

– Dette er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Diku-direktør Harald Nybølet fremhever de ansattes arbeid ved universiteter og høyskoler med omlegging til digital undervisning og vurdering i forbindelse med Koronautbruddet nærmest over natta.

– Prosjektene som tildeles penger får nå ekstra ressurser til å jobbe systematisk og spre resultatene fra utviklingsarbeidet sitt til andre miljøer og institusjoner, sier Nybølet til Uniforum.

Vil komme innovasjonsarbeidet til gode

Førsteamanuensis og prosjektleder Torunn Aanesland Strømme

Prosjektleder i DIVA Torunn Aanesland Strømme
Prosjektleder i DIVA Torunn Aanesland Strømme ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (foto: S. Colvin/UV).

forklarer at tildelingen fra Diku betyr svært mye for det pågående DIVA-prosjektet:

– DIVA er en del av innovasjonsporteføljen til Senter for framragende lærerutdanning (ProTed) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), og midlene fra Diku vil bidra til at ILS kan oppskalere det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres ved instituttet.

– Vi vil nå kunne utvikle nye studentaktive lærings- og vurderingsformer som tar i bruk videoopptak av studenters egen undervisning ved praksisskolen, sier Strømme.

Vil gjøre VIVA-appen tilgjengelig for andre utdanninger

Prosjektlederen forteller at tildelingen også bidrar til at appen VIVA (Visual Vocal Application) som benyttes i DIVA-prosjektet, på sikt også kan tas i bruk ved andre lærerutdanninger og andre profesjonsutdanninger.

– Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Norges Arktiske Universitet (UiT) inngår som samarbeidspartnere i prosjektet, og USN vil være den første eksterne institusjonen som tar i bruk den innovative teknologien som ILS har utviklet i samarbeid med EngageLab, avslutter Strømme.

Publisert 7. okt. 2020 13:57 - Sist endret 7. okt. 2020 14:35