Er lærerne rustet til å møte fremtiden?

I anledning Lærernes dag 5. oktober skriver Greta Gudmundsdottir og Ida Hatlevik om en lærerrolle i endring. «Spørsmålet er hvordan vi kan bidra til at fremtidens lærere blir godt nok rustet til den hybride skolehverdagen som vil prege arbeidshverdagen i lang tid framover», skriver de. 

Gudmundsdottir og Hatlevik
Greta Gudmundsdottir og Ida K.R Hatlevik skriver om lærerrollen i endring (foto: Shane Colvin/UiO/privat).

«Lærerne var raskt ute med å etablere digitale delingssider og til å gi hverandre gode råd og nødvendig støtte. De har ytet langt mer enn det «lille ekstra» for å sørge for at elevene får den undervisningen de har krav på, selv i denne nye undervisningssituasjonen», skriver de to forskerne på Utdanningsforskning.no.

Skolen gjenspeiler samfunnet samtidig som samfunnsmessige forhold påvirker lærerrollen. I lys av den ekstreme situasjonen COVID-19 har forårsaket er det interessant å se lærerprofesjonalitet utspilt i praksis. Vi har sett – og ser fortsatt – et fantastisk engasjement og stå-på-vilje blant lærere.

Fakta

  • Mandag 5. oktober er det lærernes dag og denne dagen markeres globalt i regi av Education International. Årets tema er “Teachers: Leading in crisis, reimagining the future”.
  • COVID-19 og rollen lærere har hatt i å lede elevenes læringsarbeid i hjemmeskole og hybride undervisningsløsninger gjør temaet ekstra relevant.
  • I kronikken skriver Greta Gudmundsdottir og Ida Hatlevik at en stor del av lærerne hadde den grunnleggende endringsviljen som krevdes for heldigital undervisning.

Lærerne var raskt ute med å etablere digitale delingssider og til å gi hverandre gode råd og nødvendig støtte. De har ytet langt mer enn det «lille ekstra» for å sørge for at elevene får den undervisningen de har krav på, selv i denne nye undervisningssituasjonen», skriver de to forskerne.

«Noe av det viktigste både lærere og lærerutdannere må jobbe med fremover er utvikling av digital dømmekraft. Digital dømmekraft innebærer blant annet hvordan vi håndterer personvern og hvordan vi viser godt medborgerskap», heter det i kronikken.

Videre fremhever de at lærerutdanningen må forberede lærerne på det som kommer og etterlyser et tydeligere kompetansemiljø for såkalte hybride undervisningssituasjoner, der undervisning foregår både fysisk og i klasserommet.

Les hele kronikken på Utdanningsforskning.no.

Publisert 5. okt. 2020 07:20 - Sist endret 13. okt. 2020 13:39