Flyttet eksamen fra auditorium til Zoom

Digital eksamen er ikke noe nytt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning – men det er nytt å flytte eksamen fra auditorium til Zoom med relativt kort varsel. Studentene sto med glans, og det samme gjorde teknisk støtte.

Laptopskjerm med mange personer

Prøveforelesning som eksamensform på Zoom, med studenter på kullet under som publikum og spørsmålsstillere (foto: Colourbox).

Mandag 20. april gjennomførte masterstudenter i engelskdidaktikk eksamen via Zoom. De var forberedt på å skulle holde en prøveforelesning i et auditorium i Helga Engs hus, for to sensorer og 70 andre lektorstudenter på kullet under dem. Studentene på kullet under skulle ikke bare være publikum, men også stille spørsmål til masterstudentene etter forelesningen, som en del av vurderingsgrunnlaget.

– Prøveforelesning som eksamensform for masterstudenter, med andre studenter som publikum fungerte like godt på Zoom som i auditorium, fremhever emneansvarlig og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik.

Eksamen fra auditorium til zoom

Med stenging av universitetet ble det naturlig å vurdere om eksamen kunne flyttes til Zoom uten at studentene opplevde det som belastende. I følge Brevik er ambisjonen med prøveforelesning som eksamensform at masterstudenter skal formidle forskningsbasert kompetanse til andre studenter.

Det autentiske ved å ha publikum til stede er en viktig del av eksamen. Dette ønsket vi å beholde også på Zoom, derfor ble både masterstudentene og studentene i kullet under bedt om å være til stede under den digitale gjennomføringen av eksamen. Her var det med andre ord ikke bare en studentgruppe som skulle ivaretas, men to. Mens Brevik tok seg av masterstudentene, var kollega og førsteamanuensis Pia Sundqvist ansvarlig for å trene lektorstudentene i å stille gode spørsmål til eksamen

Pilotering

Eksamensdatoen var satt kort tid etter at universitetet stengte. Før eksamen hadde studentene også igjen et masterseminar med muntlige presentasjoner. Det første som ble gjort var å legge seminaret til Zoom for å pilotere denne arbeidsformen og for å gi dem erfaring med digitale presentasjoner i forkant.

De kunne velge å dele skjerm og vise presentasjonen sin mens de forklarte, eller å ta opp presentasjonen sin på forhånd og vise den som film. Begge formene ble gjennomført synkront i tid på Zoom og de andre studentene ga tilbakemeldinger etter hver presentasjon.

– Avslutningsvis diskuterte jeg med studentene om en slik arbeidsform kunne fungere til eksamen, noe alle var positive til, spesielt hvis de kunne velge mellom de to presentasjonsformene, forteller Brevik.

Viktig å skape trygghet

Med tett samarbeid mellom emneansvarlig og teknisk team fra Teaching Learning Video Lab ble alle forberedelser gjort i løpet av kort tid. Torgeir Christiansen og Gunnar Lid la vekt på å skape trygghet gjennom fem tiltak:

  1. Studentene ble invitert til teknisk support dagene før eksamen for å sjekke at de brukte UiOs versjon av Zoom, at de klarte å dele skjerm og vise presentasjon eller film fra egen pc.
  2. TLVlab opprettet eksamensrommet i Zoom, var host for arrangementet og var til stede gjennom hele eksamen.
  3. Studenter og sensorer ble bedt om å møte i eksamensrommet to timer før eksamen for å se at de kom seg inn i riktig rom, gjøre en siste teknisk test og roe eksamensnerver.
  4. TLVlab opprettet «breakout room» i Zoom hvor sensorene kunne diskutere karakterer, mens studentene ventet i eksamensrommet.
  5. TLVlab hadde debriefing med sensorer og studenter umiddelbart etterpå for å diskutere erfaringer og forbedringer og legge en plan for erfaringsdeling.

– For at sensorene skal kunne fokusere på studentene og vurdere deres faglige kompetanse er det viktig at vi tar oss av det tekniske. Vi mener erfaringene våre er relevante også for andre fakulteter, sier Christiansen. 

Positiv erfaring for studentene

Eksamen ble gjennomført på fire timer med 35 lektorstudenter som publikum de første to timene, og nye 35 studenter de neste to timene. De fleste masterstudentene valgte å filme presentasjonen sin på forhånd.

De forteller om flere opptak og mye redigering, noe de mener bidro til at de forberedte seg bedre enn de ellers ville gjort. Samtidig opplevde de det som relevant at studentene på kullet under var til stede og stilte spørsmål, selv om de også kjente på eksamensnerver.

Studentene understreker at det var viktig at de var i loopen og ble informert hele veien og dermed visste hva som skulle skje. Dermed bidro omleggingen fra auditorium til Zoom til å skape en trygg og virkelighetsnær situasjon for masterstudenter som skal bli lærere.

Selv om mediet og konteksten var ny, og manglende fysisk kontakt på grunn av korona, ble selve eksamensformen i stor grad beholdt. Resultatene viser at dette var en engasjerende eksamensform hvor de fikk vist kompetansen sin på en god måte.

– Det er den beste eksamensopplevelsen vi har hatt, det føltes som en helt vanlig eksamen, muligens enda «tryggere» og mindre skummelt, forteller Rebecca Barreng og Sindre Abelvik, to av masterstudentene som gjennomførte digital eksamen i Zoom.

Emneord: Zoom, digital eksamen Av Lisbeth M. Brevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 24. apr. 2020 14:18 - Sist endret 7. juli 2021 13:05