Kristin Vasbø og Lisbeth M. Brevik tildelt status som meritterte undervisere

Førsteamanuensis Kristin Vasbø og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er blant de syv første som får utmerkelsen.

Vasbø Brevik

Kristin Vasbø og Lisbeth M. Brevik (foto: Shane Colvin/UiO).

Universitetsstyret besluttet i dag at UiO får syv meritterte undervisere, blant disse er Vasbø og Brevik. Meritteringsordningen skal fremme utdanningskvaliteten ved UiO ytterligere. De meritterte underviserne skal blant annet ha fokus på studentenes læring, vise en klar utvikling over tid, ha en forskende tilnærming og kollegial holdning og praksois som gir positive ringvirkninger for fagmiljøene.

– Vi fikk gode søknader, hvor engasjementet for studentenes ve og vel er svært tydelig. Det dreier seg ikke bare om selve undervisningssituasjonen, men om læringsmiljø, trivsel og utvikling. Jeg oppfatter at det er undervisere som ser hele studenten og viser stor omsorg for dem langt utover hva man egentlig kan forvente, sier en fornøyd prorektor for utdanning, Bjørnerud Moe til uio.no

Stor anerkjennelse

– Meritteringsordningen bidrar til å øke anerkjennelsen av undervisning som en av universitetets kjernevirksomheter, og vi setter stor pris på at arbeidet vårt med utdanningskvalitet anerkjennes på denne måten, uttaler Vasbø og Brevik.
 
Vasbø forteller at hun over lengre tid har undervist med bakgrunn i et langsiktig innovativt pedagogisk utviklingsarbeid. Hun fremhever at hun vil fortsette utvikling av gode undervisningsdesign som skaper og tilrettelegger for dialog og interaksjonen mellom undervisere, og mellom undervisere og studenter.
 
– Arbeidsprosessen har foregått i et fellesskap av undervisere med ulik utdanningsfaglig spisskompetanse hvor studentaktiv læring har hatt en sentral posisjon i utviklingen av det pedagogiske designet, forteller Vasbø.

Brevik fremhever at hun er stolt og glad for å få status som merittert underviser for arbeidet med kvalitetsutvikling innenfor Lektorprogrammet over tid

– Jeg ønsker å styrke studenters muligheter for å koble utdanning og forskning, og inviterer masterstudenter til å delta aktivt i pågående forskningsprosjekter som medforskere, forteller Brevik.

Forskningsbasert yrkesutøvelse

Dekan ved Utdanningsvitenskapelige fakultet, Sten Ludvigsen, fremhever at avansert undervisning ved UV er noe mer enn god formidling, og at den er rettet mot å innvie studentene i hva det betyr å arbeide forskningsbasert som yrkesutøver innen utdanningsfeltet

– UV-fakultetet gratulerer Brevik og Vassbø med status som meritterte undervisere. Dette er stor stas for de begge og fakultetet!, avslutter Ludvigsen.

De meritterte underviserne får statusen midlertidig over en periode på 3 år.
Emneord: Undervisning, læringsmiljø Av Sandra R. Nielsen og Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 10. sep. 2020 08:24 - Sist endret 11. sep. 2020 11:33