«Nå er det bare å glede seg!»

Vi ved Universitetet i Oslo gratulerer alle studenter som nå er ferdige med Lektorprogrammet. Gjennom flere år har dere utviklet dere som profesjonsutøvere og nå er dere klare. Skolene, og ikke minst elevene, er heldige som får dere.

Vi vil særlig berømme dere for den innsatsen dere har gjort dette siste semestret, som har vært helt spesielt for dere, og også for oss. Masteroppgavene deres gir viktige bidrag og vi oppfordrer dere til å dele deres kunnskap og erfaringer i årene som kommer.

Vi ønsker dere lykke til og ser fram til å møte dere igjen om noen år, da som veiledere for nye generasjoner av lektorstudenter.

Her er vår korona-spesiallagde hilsen til dere.

Riktig god sommer! 
 

(Videoproduksjon: Magnus Heie/Shane Colvin/UiO).

Publisert 1. juli 2020 10:44 - Sist endret 27. juli 2020 10:03