Da praksisen ble digital

UiOs partnerskoler måtte tenke nytt da da skolene ble stengt, ikke bare for å sikre elevene god digital opplæring, men også hvordan de best kunne følge opp lærerstudentene som var klare til å bidra.

Studenter deler oppgavesett via zoom-tjenesten

Lektorstudentene bruker videotjenesten zoom for å sammen utvikle undervisningsopplegg til spansktimene selv om skolen er stengt (foto: Mathias Jesman Sunde).

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) hadde 600 lærerstudenter i praksis på ungdomsskoler og videregående skoler da dørene stengte i midten av mars.

– For mange av studentene våre ved lektorprogrammet og praktisk-pedagogisk utdanning ble løsningen å følge med skolen og elevene over i digitale løsninger, forteller undervisningsansvarlig ved ILS, Gerard Doetjes.

Mye å lære

Martine Brunvoll Mork er veileder og underviser i spansk og norsk ved ILS` partnerskole Rælingen videregående. Hun har ansvar for to lektorstudenter i praksis og forteller at det har vært mye nytt å lære av denne måten å gjennomføre digital praksis på:

– Vi startet veldig rett på med undervisning første uke, og var derfor heldige på den måten at studentene rakk å få erfaring i klasserommene før skolene stengte. Samtidig som det har vært krevende har det vært innmari lærerikt både for meg og studentene å «sparre» med hverandre gjennom omstillingen.

Mork forteller at studentene har vært engasjerte og aktive fra første dag etter at skolene stengte dørene.

– Det første spørsmålet jeg fikk fra mine studenter var «hva gjør vi nå? Vi vil være med».

– De første to dagene med stengt skole blei dessverre prega av læringsplattformer som ikke tålte trykket. Vi blei derfor nødt til å prøve oss litt frem, fremhever Mork.

– Den største utfordringen oppi dette har vært at det har vist seg vanskelig for fylket å få inn elevene i de samme systemene som lærerne er inne i. Det har derfor blitt mye sending av filer og dokumenter frem og tilbake. Men med en god dialog underveis har dette fungert god.

– Unik mulighet til å videreutvikle sin kompetanse

For skolen har det vært en ressurs å ha studenter i denne perioden, forteller rektor Astrid Sandve:

Det er ikke noe jeg håper lærerne må gjennom ofte i løpet av yrkeskarrieren, men for studentene vil det være nyttig å ha vært gjennom en periode med uforutsigbare rammer i jobben. I tillegg har de vært gjennom en periode med digital undervisning som de sikkert har høstet nyttige erfaringer av for videre lærergjerning, poengterer rektoren.

Instituttleder ved ILS, Rita Hvistendahl, er svært glad for at så mange skoler har klart å involvere lærerstudentene i dette digitale skiftet:

– Denne situasjonen har også gitt studentene en unik mulighet til å videreutvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse, understreker hun.

Viktig å følge opp elevene tett

Joselyn Moen Pérez er en av studentene Mork har veiledet. Hun er lektorstudent med fagene spansk og historie, og forteller at hun synes det har vært spennende å få brukt mer teknologi og utfordre seg selv og elevene i alt som har med digitale ferdigheter å gjøre.

Elevene skulle jobbe med en tekst om Columbus, da skoledørene stengte. Sammen med medstudent Mathias Jesman Sunde hadde Pérez da allerede laget oppgaver, som de kunne bruke videre i nettundervisningen.

– Bare det å organisere undervisningen og gjøre den oversiktlig er en av mange ting som har vært utfordrende, ikke minst må dette planlegges ut fra hvilken digital plattform vi skal bruke.

– Det er lett å tenke at det er noe vanskeligere for hver elev å spørre om hjelp nå som alt er digitalt. En del av denne hjelpen vil de fleste ofte få av å spørre sidemannen og ikke ved å henvende seg til læreren, men nå kan det hende at terskelen for å spørre medelever er noe høyere.

Pérez fremhever at selv om det praktiske ved å ha digital praksis går greit, har det vist seg krevende å skape engasjement hos elevene:

– Jeg tror likevel at den største utfordringen med å gå over til nettundervisning er å skape motivasjon for elevene. Derfor er det veldig fint å komme sammen i felles chat, digitale forelesninger og seminarer slik vi har gjort det, forteller lektorstudenten.

Medstudent Mathias Jesman Sunde forteller at selv om den siste tiden har vært krevende, har det først og fremst vært en lærerik opplevelse:

– Jeg føler meg trygg på å være lærer, også i denne spesielle situasjonen vi er i nå, avslutter han.

Av Magnus Heie, forskningsformidler, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 20. apr. 2020 10:11 - Sist endret 20. apr. 2020 10:12