–Vil heve stemmen og blikket for å fremme elevers perspektiver

Nora E.H Mathé er nyvalgt medlem til Akademiet for yngre forskere (Ayf). – En anerkjennelse av hva jeg som samfunnsfagdidaktiker kan bidra med til et tverrfaglig forskernettverk med unge forskere fra hele Norge, fremhever hun.

Nora Mathe. Foto.

Nora Elise Hesby Mathé forsker på samfunnsfagdidaktikklæring og undervisning i samfunnsfag. Nå er hun tatt opp til Akademiet for yngre forskere (foto: Shane Colvin/UiO).


Vil lære og bli utfordret

– Det å bli tatt opp som medlem i Ayf betyr enormt mye for meg. Jeg er så glad for å bli en del av en gruppe fremragende forskere som jeg vet jeg kan lære og bli inspirert og utfordret av, forteller Mathé.

I beskrivelsen av formålet med akademiet heter det at «Ayf er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena».

Det Norske Videnskaps-Akademi tok formelt initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge i 2013.

Hva tenker Mathé selv om hva hun vil få ut av å være medlem?


─ Akademiet jobber systematisk både med forskningspolitikk og forskningsformidling og jeg er sikker på at jeg kommer til å lære mye av å delta i dette arbeidet.


– Gjennom mitt medlemskap i Ayf håper jeg også å utvikle meg videre som en trygg og tøff forsker som tør å heve stemmen og blikket for å fremme elevers perspektiver og forskningsbasert kunnskap om utdanning, fremhever Mathé.

─ Akademiet jobber systematisk både med forskningspolitikk og forskningsformidling og jeg er sikker på at jeg kommer til å lære mye av å delta i dette arbeidet.

Betydelig selvstendig arbeid


─ Ayf er ute etter yngre forskere som har utmerket seg i sitt fagfelt med betydelig og selvstendig vitenskapelig arbeid, som samtidig kan vise til engasjement for og erfaring med forskningspolitikk og/eller formidling, og ikke minst som har motivasjon til å bidra til og å forme organisasjonen de neste fire år.


Det sier Stefka Eriksen, forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning og leder for komiteen som valgte inn Mathé.


─ Hun var en av de som utmerket seg blant årets søkere og vi ønsker henne velkommen som ny medlem av Ayf, fremhever Eriksen.

– Instituttet er veldig stolt av at Nora ble tatt opp som medlem i AYF. Både for Nora og for instituttet er dette viktig og stort, uttaler Dijana Tiplic, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Les intervju med Mathé på nettsidene til Akademiet for yngre forskere.

 

Av Magnus Heie, kommunikasjonsrådgiver, Instittutt for lærarutdanning og skuleforsking
Publisert 23. sep. 2021 14:10 - Sist endret 4. okt. 2021 11:11