Hva er fremtiden for matematikkutdanning i Norden?

NORMA20-konferansen samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst

Guri Nortvedt. Foto.

Førsteamanuensis Guri Nortvedt leder NORMA20-konferansen om matematikkutdanning i de nordiske landene (foto: Audun Bjerknes/UiO).

– Det overordnede spørsmålet vi stiller i årets konferanse er hva som kreves for å bringe matematikkutdanningen i de nordiske landene inn i fremtiden, forteller Guri Nortvedt, førsteamanuensis og faglig leder for konferansen.

Hun forklarer at tematikkene spenner vidt på konferansen, fra barnehage, gjennom skole og høyere utdanning til voksenopplæring og det å lære matematikk på arbeidsplassen.

Konferansen arrangeres heldigitalt 1.- 4.juni 2021. Hovedarrangør er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

– I en tid da vi ikke kan samles, gir en digital konferanse oss mulighet til å møtes faglig til utveksling av forskning, understreker Nortvedt.

Konferansen har mange ulike formater, noen passer best for å presentere forskning som er i en avsluttende fase mens andre formater passer godt for å legge frem ideene dine til et prosjekt du er i ferd med å starte. Til sammen gir de et rikt og variert program.

– Det overordnede spørsmålet vi stiller i årets konferanse er hva som kreves for å bringe matematikkutdanningen i de nordiske landene inn i fremtiden

En nordisk modell for matematikkutdanning

Nortvedt forteller at NORMA20 har to hovedtemaer. Det første temaet handler om vi har en nordisk modell for matematikkutdanning i skole og lærerutdanning.

– Hvordan påvirker våre verdier om inkludering og mangfold, elevdeltagelse og demokrati matematikkundervisning på alle nivåer? spør Nortvedt.  

Det andre temaet knytter seg til den teknologiske utviklingen og hvordan teknologi påvirker matematikkundervisningen, for eksempel programmering og algoritmisk tenking, forteller hun videre.

Viktig å sosialisere fra hjemmekontoret

En digital konferanse er også en sosial møteplass, og derfor er denne konferansen ekstra viktig nå som vi har arbeidet så lenge fra hjemmekontor.

 – På konferansens andre dag skrudde alle på lyden og ønsket hverandre god morgen. Å høre alle stemmene ga en sterk følelse av faglig felleskap, forteller Nortvedt.

Kvinne ser på skjerm. Foto.
Foto: Audun Bjerknes/UiO.

Fremtiden for digitale konferanser?

Nortvedt tror den digitale konferanseformen er kommet for å bli. Også instituttleder ved ILS, Dijana Tiplic, er positiv til denne måten å arrangere konferanser på:

– I den nye digitale hverdagen, en digital konferanse skaper møteplasser som er kreative, interaktive og lærende, sier Tiplic.

– Vi er veldig stolte av at NORMA 20 er et møteplass for over 200 forskere fra seks nordiske land i tillegg til Tyskland, England, Østerrike, Australia og USA, fortsetter hun.

NORMA20 ( The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education) arrangeres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Høgskolen i Østfold, OsloMet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Les også

Emneord: Matematikkdidaktikk, Matematikk Av Magnus Heie, kommunikasjonsrådgiver, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 3. juni 2021 14:30 - Sist endret 3. juni 2021 15:05