Hvordan undervises fremtidige lærere?

Redaktørene av et nytt temanummer vil rette søkelyset mot lærerutdanningens innhold og undervisningsmetoder.

Student skriver på whiteboard. Illustrasjonsfoto.

Det er avgjørende for lærerutdanningen som felt at kunnskap om undervisningspraksisene deles, mener redaktørene for temanummeret (illustrasjonsfoto: Shane Colvin/ UV).

– Vi har lite forskning på undervisningen i norsk og nordisk lærerutdanning, og vi vet derfor lite om hvilke undervisningspraksiser som benyttes på campus, forteller førsteamanuensis Inga Staal Jenset ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Dette ville Jenset sammen med professor Ida K. R. Hatlevik (ILS) og lektor Simon Skov Fougt (Aarhus Universitet) samle kunnskap om. Det resulterte i et nytt temanummer av Acta Didactica Norden, som de tre har vært redaktører for.

Avgjørende å få fram utviklingsarbeidet i lærerutdanningene

– Selv om vi vet at det foregår mye innovativt utviklingsarbeid i lærerutdanningene, gjenspeiles dette i liten grad i forskningspubliseringer i norsk og nordisk kontekst, sier Hatlevik.

For det er utfordrende å få til deling av erfaringer og kunnskap fra slike utviklingsprosjekter, fremhever redaktørene. 

– En årsak kan være at noen lærerutdannere ikke har forskerutdanning eller tid til forskning i sin stilling. En annen årsak kan være at noen forsker og publiserer – men på spørsmål som ikke er knyttet direkte til lærerutdanningen, men til skole og utdanning mer generelt.

– Selv om vi vet at det foregår mye innovativt utviklingsarbeid i lærerutdanningene, gjenspeiles dette i liten grad i forskningspubliseringer i norsk og nordisk kontekst.

Samtidig er det avgjørende for lærerutdanningen som felt at denne kunnskapen deles:

–  Det er avgjørende for at lærerutdanningen skal være forskningsbasert, altså for at vi skal ha et forskningsbasert grunnlag til å videreutvikle lærerutdanningen, og for at vi skal kunne spre forskningsbasert kunnskap om de innovasjonene som gjøres, sier Hatlevik.

– Vi vil starte diskusjonen

Jenset og Hatlevik har tidligere jobbet med STIL-prosjektet, der målet var å legge til rette for utforsking av nye undervisningsmetoder, arbeidskrav, aktiviteter og studentaktive læringsformer i lærerutdanningene. I kjølvannet av dette ønsket fagmiljøet ved Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) å støtte de som ville publisere artikler om sitt utviklingsarbeid. Dermed oppstod også idéen om et temanummer.

I artiklene finner vi blant annet bidrag om interkulturell undervisning, videobasert refleksjon, mentorordninger, tverrfaglig uke, omvendt undervisning og simulering.

– Med dette vil vi starte diskusjonen om lærerutdanningens undervisningspraksiser, sier Jenset.

– Og vi vil løfte frem viktigheten av å forske på undervisning, både i skolen og i lærerutdanningen. 

– Vi legger vekt på at lærerstudenter skal utvikle kompetanse til å drive forskning og utviklingsarbeid i skolen. Lærerutdanningen bør speile dette slik at også vi systematisk forsker på eget undervisningstilbud, sier Hatlevik.

Kontakt

Inga Staal Jenset

Ida K. R. Hatlevik

Vil du bli den gode læreren og forskeren?

Les mer om:

Av Sandra R. Nielsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
Publisert 16. des. 2021 16:22 - Sist endret 17. des. 2021 13:24