ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er tildelt oppdrag om gjennomføring av videreutdanningene Juss for ledere og Ledelse av lærings- og læreplanarbeid.

To ledere i samtale på kontor (Illustrasjonsfoto: Amy Hirschi på Unsplash)

De to videreutdanningene Juss for ledere og Ledelse av lærings- og læreplanarbeid retter seg begge mot ledere innen utdanningsektoren (Illustrasjonsfoto: Amy Hirschi på Unsplash)

Tildelingene kommer etter en anbudsrunde i regi av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi er stolte over å få disse oppdragene og bidra til å videreutvikle lederkompetansen til ledere som jobber i utdanningssektoren, sier instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Dijana Tiplic.

– Vår tids samfunnsutfordringer krever kontinuerlig kompetanseutvikling og læring. UiO svarer på samfunnets behov ved å tilby forskningsbasert etter- og videreutdanning.

Juss for ledere som nytt tilbud

Studiet Juss for ledere er et nytt oppdrag for ILS, som nå er tildelt for perioden 2021-2025. Det vil gå over 2 semestre og gir 15 studiepoeng. Målgruppen for videreutdanningen er skoleledere og barnehagestyrere.

Førsteamanuensis Jeffrey Hall (foto: Shane Colvin/UV).
Førsteamanuensis Jeffrey Hall (foto: Shane Colvin/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet)).

Utdanningen skal gi kunnskap om hvordan lovverket og lovens funksjon griper inn i arbeidshverdagen til ledere på ulike nivåer i skole og barnehage.

– Å ta utgangspunkt i slike utfordringer er både aktuelt og samtidig krevende, siden det forventes at lederne skal kunne både forstå og fortolke lovverket og deretter ta juridiske beslutninger uten å nødvendigvis ha formell kompetanse innenfor det utdanningsrettslige området, sier emneansvarlig og førsteamauensis ved ILS, Jeffrey Hall.

– Gjennom modulen vil deltakerne få trening i å løse rettslige problemstillinger tilknyttet lederoppgavene i oppvekstsektoren, særlig gjennom arbeid med juridiske case.

5 nye år med Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Oppdraget med videreutdanningen Ledelse av lærings- og læreplanarbeid har ILS allerede

Førsteamanuensis Hegvig Abrahamsen (foto: UV)
Førsteamanuensis Hegvig Abrahamsen (foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet)

hatt i en 2-års periode. Utdanningen skal gi kunnskaper og ferdigheter som styrker skoleledere som ledere av skolens læreplanarbeid.

– Et sentralt tema er hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for ledelse av og i det profesjonsfaglige læringsarbeidet.  Studiet gir også innsikt i læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer, forteller emneansvarlig og førsteamanuensis ved ILS, Hedvig Abrahamsen.

Nå er instituttet tildelt oppdraget for 5 nye år i perioden 2021-2025. Studiet retter seg mot skoleledere, går over 2 semestre og gir 15 sp.

Publisert 11. mars 2021 08:27 - Sist endret 24. mars 2021 14:26