Nye metoder for veiledning av lærerstudenter kan gjøre overgangen til klasserommet enklere

Hvordan kan overgangen fra å studere til å stå i klasserommet gjøres mindre krevende? –Mer kunnskap om hva som er god veiledning kan bidra til nye måter å jobbe på i praksis, forteller forsker.

Eli Lejonberg & Kennet Grav. Foto.

Eli Lejonberg og Kennet Grav diskuterer viktigheten av god veiledning i ny podkastepisode (foto: Shane Colvin/UiO).

Skal utfylle undervisningen

– Vi forskere jobber for å knytte sammen teori og forskning til veiledning og til det som skjer i praksis ute på skolene, sier Eli Lejonberg, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Sammen med forskerkollegaer i prosjektet Verktøy for veiledning utvikler Lejonberg konkrete verktøy som veiledere kan bruke i praksis. Disse skal være tilpasset den enkelte student og gir føringer for hvordan veiledning kan foregå.

– Studentene kan bruke verktøyene for å utvikle sin profesjonelle praksis sammen med veileder, opplyser Lejonberg.

Det er en utfordring at en del nye lærere slutter i jobben i tiden de er nyutdannet. Derfor er veiledning viktig også for å få nyutdannende lærere til å bli i yrket.

Hva slags spørsmål dukker opp i veiledning?

Alt fra å korrigere uønsket oppførsel til konkrete råd om hva den ferske læreren skal gjøre i konkrete situasjoner, forteller lektor og veileder ved Ås videregående skole i Follo, Kennet Grav. 

— Noen studenter vil ha råd, mens andre vil heller prøve og feile på egen hand. Som veileder må en ofte være fleksibel og tilpasse seg den enkelte student, poengterer lektoren.

Et fasitsvar på hva som er god veiledning er vanskeleg å finne, men å starte med de gode spørsmålene som åpner for refleksjon er et godt sted å starte, sier Grav videre.

 

Logo Læring.Podkast om veiledning

Hør Lejonberg og Grav i samtale i podkastepisoden av Læring om veiledning, reflekterende spørsmål og hva slags verktøy lærerstudenter og nye lærere kan bruke for å utvikle sin profesjonelle praksis.

Kontakt

Førstemanuensis Eli Lejonberg

Emneord: veiledning av nye lærere, Veiledning og mentoring (VEIL) Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 22. jan. 2021 08:31 - Sist endret 22. jan. 2021 10:54