Lyser ut såkornmidler for forskere og skoler

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) lyser ut såkornmidler for å fremme samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene.

ung mann står foran whiteboard-tavle i klasserom og snakker.

Midlene skal blant annet tildeles prosjekter med fokus på utvikling som kan komme lærerutdanningen til gode (illustrasjonsfoto: colourbox).

– Såkornmidlene skal stimulere til økt samarbeid med skolene om prosjekter innen forskning og utviklingsarbeid (FoU), forteller faglig leder for Universitetsskolesamarbeidet og førsteamanuensis ved ILS, Ida Hatlevik.

– Ved tildelingen prioriterer vi særlig prosjekter som har et tydelig fokus på utvikling innen områder som kan komme lærerutdanningen til gode, som er knyttet til fagfornyelsen og som synliggjør hvordan resultater og kunnskap kan spres til andre universitetsskoler og partnerskoler.

Hvem kan søke og når?

Både skoleinteresserte forskere og universitetsskolene inviteres til å søke om midlene. Søkere må sende inn sine prosjekter innen fristen 17. september.

Og dersom du har en idé til et forskningsprosjekt og trenger hjelp til å finne skoler å samarbeide med, kan Universitetsskolesamarbeidet hjelpe deg:

– Vi videreformidler gjerne forespørsler og konkrete ønsker til universitetsskolene, sier Hatlevik.

Hva kan midlene brukes til?

Såkornmidlene skal gå til prosjekter som kan styrke Universitetet i Oslo som lærerutdanningsinstitusjon og utvikler praksisrelevant kunnskap for skolen. Midlene skal også bidra til å støtte opp om Universitetsskolesamarbeidet og ProTed - Senter for fremragende lærerutdannings utviklingsområder.

Prosjektene kan være innenfor ett eller flere bestemte fag, eller være rettet mot utvikling av skolen som organisasjon.

Såkornmidler kan brukes til å:

  • utvikle gode undervisnings- og veiledningspraksiser
  • initiere forskningssamarbeid innenfor et felt som er relevant for lærerutdanningen
  • utvikle forprosjekter til utarbeidelse av større prosjektsøknader
  • etablere møteplasser for planlegging av samarbeidsprosjekter, gjerne knyttet til ProTed
  • innhente assistanse til datainnsamling

Kontakt

Les mer

 

Publisert 16. juni 2021 10:22 - Sist endret 16. juni 2021 10:22