Samler perspektiver fra lærere og skoleledere i bokform

I en ny antologi går forskere i dybden på resultatene fra TALIS-studien, også kjent som lærernes og rektorenes undersøkelse.

To lærere ved tavle. Illustrasjonsfoto.

Forskerne bak boka vil gi økt kunnskap om lærere og skolelederes sentrale rolle i skolen og hva som påvirker den rollen (illustrasjonsfoto: Christina@wocintechchat.com / Unsplash).

Hvilke utfordringer opplever lærere og skoleledere i jobben sin? Antologien «Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring» kommer som den tredje publikasjonen om 2018-resultatene etter to tidligere kortrapporter.

– Med denne kunnskapen kan vi fokusere mer på det lærere og skoleledere selv mener om arbeidet sitt og hva som påvirker det.

Hva lærere og skoleledere selv mener

Læreres samarbeid, utvikling av kompetanse hos skoleledere, innovasjon i skolen, og bruk av IKT i skolen er noen av temaene som tas opp i boka. Redaktør og prosjektleder for TALIS Julius K. Björnsson ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) forteller at den kan brukes av utdanningsmyndigheter, kommuner og lærerutdannere.

– Med denne kunnskapen kan vi fokusere mer på det lærere og skoleledere selv mener om arbeidet sitt og hva som påvirker det, sier Björnsson.

– Samtidig vil vi øke forståelsen for lærere og skolelederes sentrale rolle i skolen og hva som påvirker den rollen.

Fokus på nyutdannede

Björnsson fremhever at TALIS-studien er et viktig bidrag i et mangfold av internasjonale studier om utdanning, fordi det er den eneste internasjonale studien som fokuserer på lærere og skoleledere og deres arbeidssituasjon:

– Lærernes meninger og kompetanse, deres syn på læring, deres profesjonelle utvikling og trivsel i jobben er ikke i sentrum i alle de andre studiene, men blir delvis brukt som støtte for forklaringer og utforskning av elevenes prestasjoner på disse testene.

Kort fortalt

  • Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en internasjonal studie av undervisning og læring, som undersøker læreres og skolelederes yrkeshverdag.
  • Studien ble gjennomført for tredje gang våren 2018.
  • Antologien «Hva kan vi lære av TALIS 2018?» går i dybden på resultatene fra 2018.
  • Boka er et samarbeid mellom forskere fra: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO,
    Centre for Educational Measurement (CEMO) ved UiO,
    Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved UiO,
    Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

TALIS-studien ser derimot spesielt på lærerne og skolelederne. Den fokuserer også på nyutdannede og deres trivsel og motivasjon. At studien inneholder opplysninger fra både nyutdannede og erfarne ansatte er et viktig poeng, påpeker Björnsson, fordi de alle har viktige ting å formidle om skolen.

– Opplysninger fra denne studien kan hjelpe både lærerne selv, og skolelederne i å bedre forstå sin egen situasjon, og samtidig identifisere de områdene hvor det trengs forbedringer.

– Den gir oss også forståelse av hvordan lærere og skoleledere trives i arbeidet sitt, hva de opplever som støtte og hva de synes hindrer dem i å gjøre en best mulig jobb, forklarer forskeren.

Vil gi mer kunnskap

Björnsson forteller at målet med boka er økt kunnskap, og at de ønsker å hjelpe skolene og skoleeierne med å bruke resultater fra undersøkelsen:

– Vi ønsket å finne frem til resultater som skolene og skoleeierne kan bruke i det praktiske arbeidet sitt.

– Samtidig vil vi øke forståelsen for lærere og skolelederes sentrale rolle i skolen og hva som påvirker den rollen, avslutter Björnsson.

Les mer

Av Sandra R. Nielsen, Magnus Heie, begge Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 19. mai 2021 14:15 - Sist endret 20. mai 2021 08:38