Skal legge til rette for tverrfaglig arbeid med bærekraft i skolen

– Vår ambisjon med Skole i verden-prosjektet er å gi inspirasjon og rom for eksperimentering for å skape innovasjon i og utenfor skolen.
Elever ved Frederik II-videregående skole og deres utstilling Håp i plast. Foto.

Elever fra Frederik II videregående skole og deres utstilling «Håp i plast» (foto: Fredrik II-vgs og Alfredo Jornet Gil).


Skole i Verden (SiV) er et prosjekt, et nettverk og et konsept bestående av ulike metoder, verktøy og ressurser for skoler og andre aktører. De har til felles at de vil bidra til å engasjere skoler, ungdom og samfunnsborgere til å bidra i å løse komplekse utfordringer knyttet til bærekraft. I tillegg til å arbeide kollektivt for å skape endringer.

Prosjektet er tildelt 950 000 kroner fra Forskningsrådet.

Skal inspirere til innovasjon

– Skole i verden-nettverket gir muligheten til å utvide og dele med andre skoler og samfunnsaktører verdifulle erfaringer og verktøy fra vår forskning. Målet er å finne ut hvordan jobbe tverrfaglig med bærekraft, forteller prosjektleder og professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Alfredo Jornet Gil.

– Vår ambisjon er at nettverket skal gi inspirasjonen og det rommet for eksperimentering som er nødvendig for å skape innovasjon i skolen og utenfor skolen, utdyper han.

SiV vokser ut av erfaringer, metoder og verktøy som har blitt utviklet i arbeidet med det internasjonale prosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS). Det bygger på et pågående og stadig mer utviklet samarbeid mellom ulike skoler og eksterne aktører i Norge. Målet er å sammen skape innovasjon i skolen.

Se elever fra Frederik II videregående skole fortelle om hvordan der er å delta i Skole i verden (videoproduksjon: Fredrik II-vgs).

Bærekraftige lokalsamfunn

Et nøkkelkonsept i SEAS er «open schooling», der skoler samarbeider med eksterne aktører for å bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn. SiV knytter skoler, både i og utenfor Oslo, sammen med eksterne aktører (frivillige organisasjoner, firmaer, kommunen, forskere. 

Formålet er å legge til rette for samarbeid der elever får mulighet til å lære gjennom aktiv deltakelse i å løse reelle og aktuelle utfordringer og problemstillinger i sitt lokalsamfunn.

– Vår ambisjon er at nettverket skal gi inspirasjonen og det rommet for eksperimentering som er nødvendig for å skape innovasjon i skolen og utenfor skolen

Prosjektet er finansiert av Norsk forskningsråd i to år, med oppstart i april 2021.

Finansieringen vil gi støtte til følgende tiltak:

  • En kommende nettside for å koble partnere og ressurser
  • Midler som skoler og eksterne aktører kan søke om for å stimulere til samarbeid i å utvikle prosjekter
  • En årlig konferanse der skoler, eksterne aktører og forskere kan dele kunnskap og erfaringer fra “open schooling”-prosjekter

Les mer

SEAS-prosjektet (engelsk)

Av Alfredo Jornet Gil, professor, og Magnus Heie, kommunikasjonsrådgiver, Institutt for læretudanning og skoleforskning
Publisert 28. apr. 2021 13:37 - Sist endret 5. okt. 2021 12:56