Språkforskere møtes digitalt med Munch på menyen

På konferansen Exploring Language Education (ELE) 2021 møtes forskere på tvers av språkfagene. Digitale løsninger og flerspråklighet er temaer som går igjen i programmet.

Kvinne på laptopskjerm. Illustrasjonsfoto.

På ELE2021-konferansen får forskerne mulighet til å lære av hverandre på tvers av fagene, sier lederen for konferansen, Ulrikke Rindal (foto: Shane Colvin/UiO)

Den 9. juni åpnes ELE2021 med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som årets vertskap. Konferansen går digitalt over tre dager.

Et viktig grep for forskning på feltet

Under arrangementet samles forskere innenfor morsmål, andre- og fremmedspråk – forskere som ikke så ofte samles.

 – Dette er et viktig grep for språkfeltet, forklarer førsteamanuensis ved ILS og faglig leder for ELE2021, Ulrikke Rindal:

– Med fagfornyelsen kom en anbefaling om samarbeid på tvers av språkfag i skolen. ELE-konferansen møter denne anbefalingen – ikke bare på tvers av språk men også kontekster.

Rindal har jobbet tett med tidligere faglig leder for ELE2020, professor Eva Thue Vold.

– Det har vært lite samarbeid på tvers for forskere som jobber med didaktikk innen morsmål, andrespråk og fremmedspråk.

Særlig mellom de som jobber med morsmål på den ene siden og andre- og fremmedspråk på den andre siden. Det er uheldig, siden forskere på disse feltene holder på med mye av det samme, sier Thue Vold.

– I løpet av konferansen får forskerne mulighet til å følge presentasjoner om temaer knyttet til egne forskningsinteresser, også innenfor andre språkfag. Da kan vi lære av hverandre på tvers av fagene, sier Rindal.

Temaene har fått ny aktualitet


Årets konferanse handler om språkundervisning og språklæring i det 21. århundre. De fem hovedforeleserne formidler kunnskap om framtidsrettet språkutdanning, som for eksempel videreutvikling av kommunikativ kompetanse og grammatikk, sammenhenger mellom lesing på andre- og fremmedspråk som en grunnleggende mennekerettighet, og bruk av fanfiction i lærerutdanningen.

Mann setter opp skjerm med kvinne sittende ved bord. Illustrasjonsfoto.

Årets konferanse handler om språkundervisning og språklæring i det 21. århundre. På bildet ser vi tekniker Gunnar Lid og professor Eva Thue Vold. Leder Ulrikke Rindal på skjermen. (foto: Shane Colvin/UiO).

Et av temaene som går igjen i programmet er digitale løsninger, arbeidsmåter og ferdigheter.


– Det er interessant å huske på at disse presentasjonene ble planlagt før pandemien brøt ut, og det digitale temaet har jo virkelig fått ny aktualitet siden det, påpeker Rindal.
Flerspråklighet er også et område som flere av innslagene tar opp.

– Vi ser at disse to temaene, det digitale og flerspråklighet, går på tvers av morsmåls-, andrespråks- og fremmedspråksdidaktikk. Det er de samme metodiske framgangsmåtene og teoretiske perspektivene som er relevante, sier Rindal.

– Det er interessant  at disse presentasjonene ble planlagt før pandemien brøt ut, og det digitale temaet har jo virkelig fått ny aktualitet siden da

Bidrag fra flere land


Organiseringen av ELE-konferansen går på rundgang mellom forskere i de nordiske landene. Årets konferanse skulle egentlig vært holdt i 2020, men som så mye annet ble også denne konferansen utsatt. Arrangementskomitéen er derfor godt fornøyd med at de over 100 påmeldte deltakerne nå endelig kan følge åpningen av programmet. Det er også instituttleder Dijana Tiplic ved ILS:

– Vi er utrolig stolte av ELE2021 som et møtested for forskere i språkfeltet. Målet om å bringe forskere sammen vil føre til utveksling av kunnskap og inspirerende akademiske diskusjoner.

Komitéen er også godt forberedt for den digitale gjennomføringen:

– Det er et spennende program med internasjonale forelesere og en tematikk som er relevant for Norden, som deltakerne kan følge gjennom gode digitale løsninger. Og vi har sosiale aktiviteter som for eksempel en digital museumsutstilling om Munch, sier Rindal.

Deltakerne er for det meste fra nordiske land, men enkelte følger med fra utenfor Norden også.

– De som hadde fått akseptert abstract i fjor kunne registrere seg direkte til konferansen i år. Veldig mange valgte å gjøre det, så det er gledelig for oss å se at dette er en konferanse forskerne gjerne vil delta på, avslutter Rindal.

Kort fortalt

 

  •  Konferansen  Exploring Language Education (ELE) arrangeres på rundgang av språkforskere i de nordiske landene.
  •  Arrangementsgruppen består av Ulrikke Rindal (leder). Lisbeth M. Brevik. Gerard Doetjes. Henriette Hogga Siljan. Kaja Granum Skarpaas. Pia Sundqvist Julie Casoli Uvsløkk og Eva Thue Vold. Gunnar Lid er teknisk ansvarlig.
  • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er vertskap for årets gjennomføring med tema språkundervisning og språklæring i det 21. århundre.
  •  Konferansen holdes digitalt 9.-11. juni.

Mer informasjon og kontakt: Nettsider for konferansen Exploring Language Education (ELE) 2021.

 

Emneord: Språktilegnelse, Morsmål Av Sandra R. Nielsen og Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 9. juni 2021 15:26 - Sist endret 11. juni 2021 09:56