Vil tettere på naturfag

I en ny bok drøfter forskere hva som er god naturfagundervisning i dag. ─ Naturfag er et sentralt fag og egnet for å utdanne selvstendige, kreative, kritisk tenkende og framtidsrettede elever, sier redaktørene.

Gutt med nettbrett styrer roboter. Illustrasjonsfoto.

Hva kjennetegner god naturfagsundervisning? Det spørsmålet er utangspunktet for ny antologi (foto: Unsplash.com)

Naturfagets rolle i samfunnet

─ Vi ønsket å lage en bok med direkte relevans for undervisning, og som kan bli et verktøy for videreutvikling av fagdidaktisk kompetanse.

Det sier Magdalena Kersting, postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Hun har sammen med professor Marianne Ødegaard og førsteamanuensis Marit Kjærnsli redigert antologien «Tettere på naturfag i klasserommet».

─ Ikke minst inviterer boka til refleksjon over naturfagets rolle i samfunnet - og hvordan naturfagundervisning har endret seg de siste årene, fremhever Kersting.

Utforskende arbeidsmåter og kreativitet

 «Tettere på naturfag i klasserommet» dekker et stort spenn av temaer, fra utforskende arbeidsmåter og praktiske aktiviteter i naturfag til faglig fordypning og naturvitenskapelig kreativitet.omslag Tettere på naturfag i klasserommet. Illustrasjon.

Boken gir en oversikt over naturfagundervisningen i 20 norske klasserom og peker på aktiviteter som kan bidra til å heve kvaliteten på undervisningsaktiviteter.

─ I tillegg har vi analysert noen interessante aktiviteter i dybden. Disse er beskrevet i egne casestudier. Slik håper vi å bidra med både bredde- og dybdeforståelse av den naturfagundervisningen vi har sett, poengterer Ødegaard.

 

–Boken gir en oversikt over naturfagundervisningen i 20 norske klasserom og peker på aktiviteter som kan bidra til å heve kvaliteten på undervisningsaktiviteter

Hva kjennetegner god naturfagundervisning?

─ I Linking Instruction in Science & Student Impac (LISSI)-prosjektet ønsket vi å avdekke sammenhenger mellom elevers læring, motivasjon og engasjement og læreres undervisning i naturfag, forklarer Marit Kjærnsli.

Antologien er basert på funnene fra prosjektet. Kjærnsli forteller at målet med antologien er å bidra til en bedre forståelse av hva som er kvalitet i naturfagundervisningen.

─ Naturfag på sitt beste kan engasjere elevene i praktiske problemstillinger i klasserommet med situasjoner som må løses her og nå, sier Kjærnsli.

─ Med boken vil vi løfte fram at naturfag er et av skolens sentrale fag, vel egnet for å utdanne selvstendige, kreative, kritisk tenkende og framtidsrettede elever, avslutter Kersting.

Utforsk mer

•    Antologien «Tettere på naturfag i klasserommet» springer ut av videostudien LISSI (Linking Instruction in Science & Student Impact). Boken er gratis tilgjengelig for alle.
•    Redaktører for boken er Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli og Magdalena Kersting, alle ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
•    I tillegg bidrar Mai Lill Suhr Lunde fra ILS, Solveig Karlsen, Magne Olufsen og Johannes Sæleset fra Universitetet i Tromsø
•    Antologien er skrevet for lesere som jobber med eller er opptatt av læring og undervisning i naturfag, spesielt lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og skoleforskere

Boklansering 9. desember

Les også

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 16. nov. 2021 09:04 - Sist endret 17. mars 2022 12:57