– Hittil har vi ikke utnyttet potensialet for internasjonalisering av lærerutdanningen

Nylig samlet Erasmus + prosjektet GatherED rundt trettifem lærerutdannere og lærere fra ulike land til en workshop om flerspråklighet og mangfold.

Mennesker med lapper der det står diversity. Foto.

Mangfold var tema for lærerutdannerkonferanse på Kreta (foto: Kristin Vasbø).

– Vi lever i en verden hvor vi stadig blir påminnet om at hendelser som skjer langt unna påvirker oss her hjemme. Etter år med pandemi og nå krig i umiddelbar nærhet er globalt medborgerskap et særlig aktuelt tema også innen lærerutdanningen, sier professor Greta B. Gudmundsdottir ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

– Men hittil har vi ikke utnyttet potensialet for internasjonalisering av lærerutdanningen og arbeid på tvers av landegrenser, sier hun.

– Flere ideer vi vil ta med oss inn i undervisningen

Sammen med førsteamanuensis Kristin Vasbø og stipendiat og lærer Shilan Ahmadian, begge fra ILS, deltok Gudmundsdottir i workshopen som fant sted på Universitetet på Kreta.

Mennesker som jobber sammen i gruppe. Foto.
Diskusjoner om internasjonalisering av lærerutdanninger. Vasbø til høyre i bildet (foto: Greta B. Gudmundsdottir).

I blandede grupper av lærerutdannere og lærere fra Island, Norge, Israel, Spania og Hellas jobbet de med oppgaver hvor de delte erfaringer og utviklet metoder for å bruke flerspråklighet og ulik kulturbakgrunn som ressurser i læringsarbeid og relasjonsbygging i klasserommet.

Det er spesielt verdifullt å lære av hverandre og få innsyn i de ulike erfaringene lærere og lærerutdannere i de andre partnerlandene har gjort, mener de tre.

– Det å delta i en dialog om dette med deltakere med ulik landbakgrunn og erfaringer var veldig inspirerende og det er flere ideer herfra som vi vil ta med oss inn i vår egen lærerutdanning, sier Vasbø.

Også stipendiat Shilan Ahmadian mener arrangementet gav deltakerne nye verktøy.

Hun har lang erfaring med arbeid i flerkulturelle og flerspråklige klasserom, og delte sine erfaringer i workshopen.

– Jeg fikk innblikk i hvordan de andre deltakerne jobber, som inspirerte meg til å teste ut ulike undervisningsmetoder som ivaretar alle elever i et klasserom, sier Ahmadian.

→ Vil du delta? Ta kontakt med Vasbø eller Gudmundsdottir for mer informasjon om neste workshop i Oslo mai 2023 som omhandler globalt digitalt medborgerskap

Gruppearbeid rundt et bord. Foto.
Gruppearbeid under konferansen. Shilan Ahmadian øverst til venstre i bildet (foto: Greta B. Gudmundsdottir)

Vil nå flere og styrke skolen og lærerutdanningen

Utdanning for bærekraftig utvikling, inkludert mangfold og globalt medborgerskap, er gjennom FNs bærekraftsmål løftet fram som kjernebegreper for skole og utdanning.


Erasmus + prosjektet GatherED  er etablert som et av flere svar på dette, og har som mål å utvikle metoder og verktøy for å støtte lærere i å jobbe med mangfold, digital dømmekraft og globalt medborgerskap for elever og studenter i alle partnerlandene.

– Globalt medborgerskap vil ha økende betydning for lærere og elever i dagens samfunn og den verden vi lever i dag, sier Gudmundsdottir.

–Målgruppene for prosjektet er lærere i skolen og lærerstudenter, og langt flere enn de som deltar i workshopene.

Målet er å styrke lærerutdanningen og skolen i å utvikle globalt medborgerskap hos lærerstudenter og elever uavhengig av sosial, språklig og kulturell bakgrunn, fortsetter hun.

– Globalt medborgerskap vil ha økende betydning for lærere og elever i dagens samfunn og den verden vi lever i dag

Forbereder neste workshop

Gudmundsdottir, Vasbø og  Crina Damsa jobber nå med neste workshop, som finner sted ved Universitetet i Oslo våren 2023.

Da skal oppmerksomheten rettes mot digitalt globalt medborgerskap og digital dømmekraft i en global kontekst.

Her vil lærere og lærerutdannere jobbe sammen om oppgaver knyttet til hatprat og grensesetting på nett, elevers og læreres personvern og digitale spor i arbeidet på nettet, falske nyheter og kildekritikk i jungelen av informasjon.

– Vi er allerede i gang med å rekruttere norske lærere som vil få mulighet til å jobbe sammen med deltakere fra de øvrige prosjektlandene, avslutter Vasbø, men vi har fortsatt plass til flere.

Fakta

 

  • GatherEd (Global Teacher Education) er et samarbeid mellom Universitetet på Island, Universitetet på Kreta, Universitetet i Granada i Spania, Oranim Universitetet i Israel og Universitet i Oslo.
  • Greta B. Gudmundsdottir, Crina Damsa og Kristin Vasbø utgjør den norske prosjektgruppen.
  • Prosjektet skal munne ut i åpent nettkurs (MOOC) for lærere, lærerutdannere og andre. Kurset vil gi tilgang til konkrete verktøy, mini-forelesninger for undervisere, og ressurser for de som vil lese og utvikle sin mangfoldskompetanse

Les mer

 

Emneord: mangfold, Internasjonalisering av studier Av Sandra R. Nielsen & Magnus Heie/UiO
Publisert 14. nov. 2022 09:48 - Sist endret 23. nov. 2022 08:45