Skal utvikle kunnskapsgrunnlag til oppvekst- og utdanningssektoren

I TALIS-undersøkelsen skal ansatte i skolen og barnehage gis en stemme i spørsmål som angår deres profesjonelle utvikling.

Teaching and learning international survey illustrasjonsbilde.

Andre temaer i undersøkelsen er undervisningspraksiser, vurdering av eget arbeid, tilbakemeldinger og anerkjennelse, arbeidsvilkår og skoleledelse (illustrasjonsfoto: Unsplash.com)

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Norge skal delta i den fjerde gjennomføringen av TALIS (Teaching and Learning International Survey) og TALIS 3S.

Rekruttering av ansatte i skole og barnehage og videre utvikling av disse profesjonsgruppene er en sentral del av nasjonal politikkutforming. 

OECD har over flere tiår arbeidet med å forbedre og styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til oppvekst- og utdanningssektoren. Teaching and Learning International Survey (TALIS), en undersøkelse til lærere og skoleledere, og TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S), en undersøkelse til barnehageansatte og styrere, er en viktig del av dette arbeidet.  

I undersøkelsene gis ansatte i skole og barnehage en stemme i spørsmål som angår deres profesjonelle utvikling, undervisningspraksiser, vurdering av eget arbeid, tilbakemeldinger og anerkjennelse, samt arbeidsvilkår og skoleledelse.  

TALIS har til nå vært gjennomført i tre omganger, og Norge har deltatt i alle tre rundene. Resultatene har bidratt til reformer, forbedringstiltak og ny politikkutforming i skolesektoren. TALIS 3S ble første gang gjennomført i 2018.  

Se video om undersøkelsene (videoproduksjon: NIFU).

Norge skal delta også i den fjerde TALIS-gjennomføringen. Prosjektet er et samarbeid mellom NIFU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger, og ble påbegynt vinteren 2021. Det vil vare frem til 2026.

Artikkelen er opprinnelig publisert på NIFUs nettsider.

Publisert 2. feb. 2022 09:28 - Sist endret 2. feb. 2022 09:28