Hva fremmer likeverd i skole og utdanning?

UVs aller første fremragende forskningssenter søker å redusere ulikhet i utdanning. Med på det prestisjefylte laget er seniorforsker ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning, Trude Nilsen. 

Trude Nilsen. Foto.

Foto: Sandra R. Nielsen/UiO.

Senteret heter CREATE (Centre for Research on Equality in Education). Alle instituttene på UV er med på senteret, også Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Fra ILS skal seniorforsker Trude Nilsen lede et av de fire "sporene" i satsningen. Dette sporet handler om å finne ut hva som hindrer likeverd i utdanningen.

– Vi er spesielt interessert i finne faktorer som kan fremme likeverd og som skolen eller utdanningsforskning kan gjøre noe med, sier Nilsen.

Lærerutdanningen er et eksempel på en slik faktor. Det kan være store forskjeller mellom elevers kompetanse som følge av deres hjemmebakgrunn.

– Gode lærere kan bidra til å minske disse forskjellene, poengterer Nilsen.

–  Nåværende forskning på utdanningsforskjeller er svært fragmentert. CREATE vil endre dette ved å gi en integrert tilnærming til å forstå ulikheter i utdanning og et helhetlig bilde av årsaker og konsekvenser, uttalte Henrik Daae Zachrisson i forbindelse med tildelingen, som blir senterleder i CREATEs andre femårsperiode.

Bloemeke og Zachrisson. Foto.
Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson skal lede UVs nye Senter for fremragende forskning (SFF), CREATE, som i ti år skal se på ulikheter i utdanning. Foto: Shane Colvin / UiO

Flere metoder for å finne svar

– Vi benytter mange typer data for å finne ut mer hva som kan hindre eller fremme likeverd, som for eksempel store longitudinelle studier, register-data, randomiserte kontrollerte eksperimenter, internasjonale stor-skala data, registerdata lenket til nasjonale prøver, og data fra genetisk forskning for å nevne noen, forklarer Nilsen.

– Gode lærere kan bidra til å minske forskjellene i utdanning

– CREATE vil bidra med viktige perspektiver på store samfunnsspørsmål innenfor utdanning. Instituttet er stolt av å være en del av det fremragende forskningsmiljøet i CREATE gjennom Nilsen sitt bidrag, uttaler instituttleder Dijana Tiplic. 

Kontakt

Seniorforsker Trude Nilsen

Les mer

Av Magnus Heie
Publisert 30. sep. 2022 15:21 - Sist endret 3. okt. 2022 09:08