Nyskapende fleksibel lærerutdanning på deltid

Studenter som starter opp på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltid våren 2023, vil nå enklere kunne kombinere utdanningen med jobb og familie.

Studenter foran laptop og sittende rundt et bord med skjerm på veggen. Illustrasjonsfoto.

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) utvikles for tiden et deltids PPU-studium med en tydelig digital profil (foto: Shane Colvin/UiO).


Deltidsstudenter kommer fra hele landet, de er i jobb og mange har travle familieliv.

Med bakgrunn i det arbeidet som ble gjort under pandemien har ILS endret designet på studieprogrammet for å imøtekomme disse studentenes behov. Tendensene før søknadsfristen har gått ut ser ut til at en slik fleksibilitet kan virke appellerende på potensielle søkere.  

Fullgodt alternativ til å møte opp fysisk


─ Vi ble inspirert til å ta i bruk og utforske mer det som begynte som en nødløsning som følge av pandemien, fordi vi opplevde at det digitale rommet ga oss mange nye muligheter for interaksjon med studentene i undervisningen og mellom undervisningsøktene.


Det sier førsteamanuensis i pedagogikk Kristin Vasbø, som sammen med universitetslektor i historiedidaktikk Karsten Korbøl har det faglige ansvaret for PPU deltid.


Den nye innretningen av studiet er en kombinasjon av digital og fysisk undervisning, sier Vasbø. Det vil være en til to obligatoriske samlinger på Blindern hvert semester, men ut over dette vil undervisningen foregå digitalt etter vanlig arbeidstid.

Kristin Vasbø. Foto.
Førsteamanuensis Kristin Vasbø fremhever at en ikke taper noe på å følge seminarene digitalt (foto: Shane Colvin/UiO).

Seminarene i pedagogikk derimot vil være hybride, noe som innebærer at seminarene foregår i et seminarrom på Blindern. Studentene selv kan velge om de vil møte opp her eller delta hjemmefra.


─ Vi har som mål å skape en like god læringsopplevelse for studenter som velger å delta via Zoom som for de som møter opp på campus, poengterer Vasbø.

Ved å tilby hybride seminar gir vi studentene mulighet for flere fysiske møteplasser med medstudenter enn hva som er vanlig i et digitalt studie. Det nye undervisningsdesignet legger opp til aktiv deltakelse fra studentene i møte med undervisere både på campus og på nett, fortsetter hun.

─ Nye PPU deltid skal være et godt sted å lære og å være, forteller Vasbø.

Flere møtepunkter og varierte undervisningsmetoder i et digitalt design

─ Der pedagogikken er hybrid, vil fagdidaktikken utelukkende ha digitale møtepunkter. Også når seminarene vil være digitale legger vi opp til at de skal være varierte, studentaktive og fungere som sosial-faglige møteplasser.

Karsten Korbøl. Photo.
Universitetslektor Karsten Korbøl forteller at de digitale seminarene vil være varierte både faglig og sosialt (foto: Sandra R. Nielsen/UiO)


─ Seminarene vil inneholde både teoretiske perspektiver og arbeid med praktiske oppgaver i tillegg til erfaringsutvekslinger og diskusjoner av undervisningsopplegg.

Det sier Karsten Korbøl, universitetslektor og fagdidaktiker i historie.


Instituttleder ved ILS, Dijana Tiplic fremhever viktigheten av å bruke varierte undervisningsformer slik som det legges opp til med nye PPU deltid:

─ Erfaringene fra dette arbeidet er viktig for instituttet, siden dette vil legge til rette for videreutvikling av et nytt fleksibelt studiedesign for PPU, avslutter hun.

Søknadsfristen for PPU deltid er 1. desember.

Vil du bli den gode læreren?

Les mer om studiet:

Les mer

Aktueltsak: Tester ut PPU som superfleksibelt hybridstudium

 

Av Magnus Heie & Lars Tore Larsen Stende
Publisert 26. okt. 2022 13:46 - Sist endret 28. okt. 2022 09:27