Tester ut PPU som superfleksibelt hybridstudium

To forskere og undervisere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) tar med seg lærdommer fra pandemien videre når de utvikler et nytt hybridstudium. – Helt avgjørende for oss å ha innovasjonsekspertisen i IDEA med på laget, sier Kristin B. Vasbø og Greta B. Gudmundsdottir.

Studenter foran laptop. Foto.

Erfaringene fra pandemien brukes nå til å prøve ut innovative verktøy for både undervisere og studenter (Alle foto: Thale-Kristin Stalenget/UiO).

─ Da vi underviste i pandemien, oppdaget vi flere muligheter som teknologien tilbød når det gjelder å støtte dialog og samarbeid på tvers av arenaer, sier Kristin Vasbø ved ILS, førsteamanuensis og faglig leder av det nye studiet. 

─ Ved hjelp av samskrivingsverktøy kunne vi følge hvordan digitalt gruppearbeid vokste frem mens gruppene jobbet. Gjennom interaktive digitale verktøy mottok vi direkte tilbakemeldinger både i og umiddelbart etter undervisningen, sier hun.

Teknologien tilbyr nye muligheter 

Sammen med professor Greta B. Gudmundsdottir, ble Vasbø inspirert til å ta i bruk og utforske videre det som begynte som en nødløsning som følge av pandemien. Går det an å kombinere fysisk og digital undervisning?

Så klart ja, mener de to.

Sammen med flere kollegaer ved ILS utvikler Vasbø og Gudmundsdottir for tiden et deltids praktisk-pedagogisk (PPU)-studium som skal ha en tydelig digital komponent i tillegg til noen fysiske samlinger.

─ Vår visjon er at det nye, hybride PPU-studiet blir superfleksibelt og et godt sted å lære og å være, uansett hvor du bor og hvilken livssituasjon du er i, sier Gudmundsdottir

Vasbø og Gudmundsdottir har arbeidet med å digitalisere undervisningen i pedagogikk seminarene ved PPU deltid siden 2016, og etter pandemien står de bedre rustet enn noensinne. Så når flere av kollegaene deres er lei av hybrid undervisning, ser de to flere muligheter enn før.

─ Vår visjon er at det nye, hybride PPU-studiet blir et godt sted å lære og å være, uansett hvor du bor og hvilken livssituasjon du er i.

─ Spesielt hvis vi tenker ut i fra et studentperspektiv, sier de.

– Våre deltidsstudenter kommer fra hele landet. De aller fleste er i full jobb ved siden av studiene, har ansvar for små barn og /eller de har lang pendlervei.

Det nye studiet kan derfor bli et godt tilbud for dem som noen ganger ønsker å ta turen til Oslo og andre ganger velger å delta via Zoom avhengig av hva som passer best i hverdagen deres.

─ I vår «hybride undervisningslab» hvor vi tester ut ulike pedagogiske design denne høsten formidler vi tydelig til studentene at vi er i en testfase, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Vi bruker deres tilbakemeldinger for å gjøre justeringer i neste økt, påpeker Gudmundsdottir.

To forelesere foran pc-skjerm. Foto.
I forbindelse med et seminar i regi av IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning testet to undervisere ut nye ideer. Fra venstre: førsteamanensis Kristin Vasbø og professor Greta B. Gudmundsdottir.

Nyskapende undervisningslab

Thale-Kristin Stalenget, tidligere prosjektkoordinator for IDEA-Innovasjon og digitalisering i utdanning, koordinerte utprøvingen av den nye undervisningsmodellen helt siden mai. Hun mener hybridundervisning blir helt nødvendig i fremtiden:

– Studentene forventer mer fleksibilitet både fra våre undervisere og fra oss som undervisningssted.

– Hvis vi skal kunne tilfredsstille samfunnets og studentenes behov for undervisning i fremtiden, så er vi nødt til å kunne tilby digital undervisning eller hybridundervisning i tillegg til den fysiske, sier hun. 

– Studentene forventer mer fleksibilitet både fra våre undervisere og fra oss som undervisningssted.

Stalenget løfter også frem hvor fint det er å jobbe tverrfaglig slik de gjør det i PPU-testingen. 

– For å få til dette hyperfleksible designet, måtte vi samle ulike ansattgrupper på UV. Både administrative, tekniske og vitenskapelige ansatte. Vi hadde også med oss noen av studentene da vi testet i forkant, sier hun. 

Pedagogikkstudent Martin Sadhozravi fra IDEAs studentteam var en av dem.

─ Hybrid undervisning er en fleksibel løsning for å få med seg undervisning og være inkludert i gruppearbeid. Det at en kan lære fra erfaringene under pandemien og gjøre det om til et innovativ verktøy for både undervisere og studenter tenker jeg er veldig gledelig, sier han.

Selv fulgte han undervisningen over nettet.

Handler om inkludering

─ IDEA og IT-teamet på UV-fakultetet skapte trygghet i utprøvingssfasen når vi trengte teknisk støtte. I en ganske kompleks undervisningssituasjon har de vært gode sparringspartnere når det gjelder designet og gjennomføringen av undervisningen, sier Vasbø. 

Ansatte fra IDEA og IT-avdelingen var aktive samarbeidspartnere både før, under og etter undervisningen:

─ Jeg vil trekke frem den positive holdningen til Vasbø og Gudmundsdottir i disse seminarene. Det å ta i bruk så mye ny teknologi i undervisningen kan medføre en del risiko og planene må til en viss grad tilpasses begrensningene i utstyret, men de hadde en veldig pragmatisk og fin tilnærming.

Det sier Gulbrand Rosenberg, senioringeniør i IT-avdelingen ved UV-fakultetet.

Nøkkelen er å kombinere det underviserne mener er best for studentene samtidig som de tilbyr en form som er bærekraftig også for dem selv.

─ Vi mener hybrid undervisning bør legge til rette for tilgjengelighet, inkludering og at studentene opplever tilhørighet i læringsfellesskapet, poengterer Gudmundsdottir.

─ Det er utrolig inspirerende å ha fått så fine undervisningsrom som vi nå har på UV-fakultetet og egner seg godt til hybrid undervisning! avslutter hun.

Fakta

Les også

Emneord: IDEA, Digitale læringsomgivelser Av Magnus Heie, Sunniva Carmel Tillson Raknes
Publisert 28. okt. 2022 09:25 - Sist endret 2. nov. 2022 13:34