MENTORSAMLING - Om kvalitet i veiledning

Åpen invitasjon: 30. okt. kl 16.15 – 20.30 i Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Påmelding til: Anne Kristin Dahl: annekda@ils.uio.no

Frist: 27. okt.

Program

  • 16.15 – 16.30     Velkommen.  v/Anne Kristin Dahl, ILS, UiO
  • 16.30 – 18.15     "Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning": Oppfatninger av kvalitet og utvikling av kvalitet ved bruk av nettbrett» v/dosent Cato R. P. Bjørndal,
  • 18.15 – 19.00     Mat og mingling
  • 19.00 – 19.45     Gruppedrøftinger med utgangspunkt i Cato Bjørndals forelesing
  • 20.00 – 20.30     Bruk av videoopptak på PPU/LeP. Drøftinger i plenum, v/stipendiat Eli Lejonberg, ILS, UiO

Tre presentasjoner fra Bjørndals forelesning:

  1. Nettbrett som observasjons- og veiledningsredskap Et eksempel på utprøving av digitale verktøy i praksisveiledning av lærerstudenter
  2. Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning
  3. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse

 

Publisert 6. okt. 2014 10:18 - Sist endret 9. nov. 2017 15:23