2015

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2015 12:00 - 15:00, Blindern campus, Nils Henrik Abels hus, rom 407

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.kandidat Harald Eriksen.

Opponent: Gustaf Bernhard Uno Skar fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Tid og sted: 10. des. 2015 08:30 - 16:00, Helga Engs hus, foajeen og aud. 3

ILS årlige forskningssymposium med påfølgende julefest for alle ansatte.

Tid og sted: 30. nov. 2015 10:00 - 15:00, Niels Henrik Abels hus, rom 400

Forskningsrådet har innvilget midler til å bygge infrastruktur for bruk av videodata i forskning og undervisning (inkludert profesjonsopplæring).

eVir blir en nasjonal satsning på infrastruktur der vi samarbeider med NSD/Personvernombudet, USIT og ulike forskningsmiljøer som bruker videodata.

Vi presenterer mulighetene den 30. November!

Tid og sted: 19. nov. 2015 15:30 - 18:30, Georg Sverdrups hus, aud 2

Målgruppe for samlingen: Skolene ILS følger opp i Pulje 2.

Tid og sted: 10. nov. 2015 09:00 - 12:00, Rom 407, Niels Henrik Abels hus

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.kandidat Rolf K. Baltzersen.

 

Tid og sted: 2. nov. 2015 12:00 - 15:00, Blindern Campus, Nils Henrik Abels Hus, rom 304

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.-kandidat Henrik Bøhn.

Opponent: Therese Hopfenbeck fra the University of Oxford.

 

Vel møtt!

Tid og sted: 21. okt. 2015 09:15 - 11:00, Aud. U35, Helga Engs

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i profesjonsrettet praksis gjennomføres det prøveforelesninger 21 . oktober. Temaet er "Praksisskolene som aktører i lærerutdanningen for trinn 8-13 - muligheter og utfordringer"

Tid og sted: 19. okt. 2015 08:30 - 10:00, Personalkantinen/Klubben, Georg Sverdrups hus, Blindern

Frafall i videregående skole

Tid og sted: 16. okt. 2015 09:00 - 12:00, Rom 407, Niels Henrik Abels hus

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.kandidat Eli Lejonberg.

 

Professor Helen Gunter
Tid og sted: 9. okt. 2015 13:15 - 14:30, Niels Henrik Abels hus, rom 400

Velkommen til seminaret "School Leadership as Intellectual Work" med Professor Helen Gunter (Manchester University).

Tid og sted: 9. okt. 2015 09:00 - 10:05, UE32, Niels Henrik Abels Hus

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk med vekt på geografi/geofag vil det gjennomføres to prøveforelesninger.

Tid og sted: 24. sep. 2015 15:30 - 18:30, Sophus Lies Auditorium

Velkommen til Samling om Klasseledelse i regi av Ungdomstrinn i utvikling, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Tid og sted: 23. sep. 2015 09:15 - 11:30, Georg Sverdrup's Building, room 2531, (Stort møterom/Klubben).

The theme is “Set-Analytic Methods for the Study of Social Inequality: Race, Class, Test Scores and Poverty”

Tid og sted: 21. sep. 2015 10:15 - 13:15, Nils Henrik Abels Hus, rom 407

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.-kandidat Anne-Kristine Øgreid.

Opponent: Førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning.

Hovedveileder: Professor Frøydis Hertzberg,  Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning.

Tid og sted: 21. sep. 2015 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus Auditorium 1

Institutt for lærerutdanning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tema for årets konferanse er ledelse og kompetanse i fremtidens skole.

Tid og sted: 16. sep. 2015 12:00 - 15:00, Blindern campus, Nils Henrik Abels Hus, rom 407

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Drita Saliu Abdulahi.

Opponent: Gustaf Bernhard Uno Skar fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

 

Vel møtt!

Tid og sted: 14. sep. 2015 15:30 - 18:00, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

Arrangementet er dessverre avlyst: Samling om skoleledelse og organisasjonsutvikling i regi av Ungdomstrinn i utvikling, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Tid og sted: 10. sep. 2015 08:30 - 10:00, Personalkantinen/Klubben, Georg Sverdrups hus, Blindern

Fremtidens skole – hva skjer med fagene?

Tid og sted: 27. aug. 2015 15:30 - 18:30, Helga Engs hus, auditorium 3

Målgruppen for samlingen: skoleeiere, skoleledere, ressurslærer, prosjektgruppe m.fl.

Tid og sted: 21. aug. 2015 09:15 - 10:55, Niels Henrik Abels hus, rom U32

Det vil bli gjennomført tre prøveforelesninger knyttet til den utlyste stillingen som førsteamanuensis i engelskdidaktikk.

Tid og sted: 21. aug. 2015 09:00 - 12:00, Nils Henrik Abels Hus, Blindern Campus, rom 500

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.-kandidat Tove Frønes.

Opponent: Dosent Michael Tengberg, Karlstads Universitet

Hovedveileder: Professor Kjell Lars Berge, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Medveileder: Forsker Astrid Roe, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Vel møtt!

 

Tid og sted: 17. aug. 2015 10:15 - 18. aug. 2015 11:20, Niels Henrik Abels hus, rom U26/32

Det vil bli gjennomført fem prøveforelesninger knyttet til den utlyste stillingen som førsteamanuensis i utdanningsledelse.

Tid og sted: 25. juni 2015 10:30 - 13:30, NHA-hus, rom 300, Blindern Campus

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.-kandidat Stine Margrethe Ekornes.

Opponent er Professor Oddrun Samdal fra UiB.

Vel møtt!

Tid og sted: 17. juni 2015 17:00 - 19:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar til kandidatmarkering.

Tid og sted: 5. juni 2015 12:00, rom 126 i NHA hus

Epistemological beliefs and Teachers’ Gendering of Mathematics