2016

Tidligere

Tid og sted: 8. des. 2016 09:1516:00, Helga Engs hus, aud. 1 og foajeen

Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings årlige forskningsdag med påfølgende julefest for alle ansatte.

Tid og sted: 28. nov. 2016 13:0016:00, Abels utsikt, 12. etg. Niels Henrik Abels hus

Utdanning av skoleledere står høyt på dagsordenen både nasjonalt og internasjonalt. Tidsskriftet Acta Didactica Norge (ADNO) lanserer 28. november et temanummer om "Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen". I den anledning inviterer vi til lanseringsseminar samme dag.

Tid: 15. nov. 2016 11:3021:00

Tidligere studenter ved Rektorutdanningen inviteres til Alumnisamling tirsdag 15. november 2016. Alumnisamlingen starter 11.30 med lunsj, og avsluttes med felles middag i hyggelige lokaler kl. 18.00.

Tid og sted: 8. nov. 2016 09:0010:15, Georg Sverdrups Hus, Undervisningsrom 3

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk vil det gjennomføres  to prøveforelesninger tirsdag 8.november.

Tid og sted: 4. nov. 2016 09:0009:30, rom 126 i Niels Henrik Abels Hus (NHA)

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i utdanningsledelse vil det gjennomføres én prøveforelesning  fredag 4.november.

Tid og sted: 21. okt. 2016 09:0015:30, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

21. oktober 2016 rettes fokus mot utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig utvikling. Konferansen henter perspektiver fra ulike akademiske fag, både realfag, samfunnsfag og humaniora, og fra pedagogikk og didaktikk. Tverrfaglighet vil tas opp som en hovedutfordring, og deltakerne vil drøfte nærmere hva som kan være bidragene fra ulike skolefag. Les mer om konferansen og meld deg på her.

Tid og sted: 20. okt. 2016 10:0012:30, NHA hus, Blindern, rom 300.
Tid og sted: 14. okt. 2016 08:3016:00, Georg Sverdrups hus

Institutt for lærerutdanning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tema for årets konferanse er ledelse av profesjonsfellesskap.

Tid og sted: 20. sep. 2016 09:0010:45, U126, Niels Henrik Abels Hus (NHA)

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk vil det gjennomføres  tre prøveforelesninger tirsdag 20.september.

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:0020:00, Helga Engs hus, aud. 2

NATED ends in 2016, and in that regard we are hosting a closing conference in Oslo. Below you will find the conference program.

Tid og sted: 2. sep. 2016 08:3015:30, Sted: Abels utsikt, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus

Nylig utkom bøkene "Digital expectations and experiences in education" og "Educational Technology and Polycontextual Bridging", begge om utdanningsteknologi i skolen. Bøkene presenterer forskning fra ulike prosjekter, med flere kapitler knyttet til prosjektet "Learning in the 21st Century".

Tid og sted: 1. sep. 2016 12:1514:45, NHA hus, Blindern, rom 400.
Tid og sted: 4. aug. 2016 10:3013:30, NHA hus, Blindern, rom 300.

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.-kandidat Inga Staal Jenset, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning. Opponent er Sven-Erik Hansén, Åbo Akademi.

Vel møtt!

Tid og sted: 8. juni 2016 10:0012:30, NHA hus, Blindern, rom 500.

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Andreas Pettersen.

Opponent er professor Rolf Vegar Olsen, Centre for Educational Measurement at University of Oslo (CEMO).

Vel møtt!

Tid og sted: 6. juni 20168. juni 2016, Georg Sverdrups hus

Highlights of the Bringing Teacher Education Forward 2016 Conference will include keynote speaker Marilyn Cochran-Smith, keynote speaker Fred Korthagan and an international panel discussion with representatives from Chile, Finland, Norway and US that focus upon key developments in teacher education in those countries.

Tid og sted: 27. mai 2016 13:3016:00, Rom 400, Nils Henrik Abels Hus, Blindern Campus.

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Fazilat Siddiq Ullah

Sluttleser er førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Vel møtt!

Tid og sted: 26. apr. 2016 12:0016:00, Abels utsikt, Nils Henrik Abels hus, Blindern

Acta Didactica Norge (ADNO) lanserte 26. april et temanummer om lærerutdanning: "Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endringer". I den anledning inviterte vi til lanseringsseminar samme dag.

Tid og sted: 14. apr. 2016 12:0014:30, Rom 300, Niels Henrik Abels Hus, Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Selina Thomas Mkimbili.

Opponent er Rolf Vegar Olsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Vel møtt!

Tid og sted: 6. apr. 2016 09:0011:30, Rom 494, Helga Engs Hus, Blindern Campus.

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Jeffrey Hall.

Opponent er professor Helen Gunter, Universitetet i Manchester og professor II ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Vel møtt!

Tid og sted: 4. apr. 2016 10:0011:45, Rom UE26, Niels Henrik Abels Hus (NHA)

I forbindelse med tilsetting som førsteamanuensis i pedagogikk vil det holdes åpne prøveforelesninger mandag 4. april.

Tid og sted: 17. mars 2016 15:0019:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Skolebasert kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel i satsningen Ungdomstrinn i utvikling, og engasjementet på skolene har vært stort når det gjelder å utvikle nye samarbeidsmåter for å fremme elevenes læring. Lesson study er en av metodene som det har knyttet seg særlig interesse til, og flere av skolene er i gang med utprøving av denne måten å arbeide på.

Tid og sted: 1. mars 2016 14:0014:30, Rom UE32, Niels Henrik Abels Hus (NHA)

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk vil det holdes prøveforelesning 1. mars.

Tid og sted: 17. feb. 2016 13:0013:30, Rom UE32, Niels Henrik Abels Hus (NHA)

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk vil det holdes prøveforelesning 17. februar.

Tid og sted: 26. jan. 2016 14:0016:30, Helga Engs Hus, Aud. 2

I samarbeid med Karrieresenteret arrangerer Osloskolen rekrutteringsdag for alle studenter ved UiO – velkommen!

Tid og sted: 21. jan. 2016 13:00, Niels Henrik Abels Hus, rom UE26

Kirsten Foshaug Vennebo vil holde åpen prøveforelesning torsdag 21. januar i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i utdanningsledelse og skoleutvikling.