Skolelederdagen 2016 - Ledelse av profesjonsfellesskap

Dato: 14. oktober  |  Sted: Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Temaet for årets konferanse er «Ledelse av profesjonsfellesskap». Et sterkt profesjonsfellesskap utgjør en viktig basis med tanke på å håndtere alle utfordringene skoler i dag står overfor.

I første del av konferansen presenterer vi ved to hovedforedrag og parallelsesjoner funn fra to forskningsprosjekter som Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er involvert i: LEX-EL prosjektet og Prosjektet Practices of Data Use in Municipalities and School (PraDa). Begge disse prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd og fokuserer på helt sentrale problemstillinger skoleledere må forholde seg til daglig.

Andre del av konferansen tematiserer hvordan skoleledere konkret kan lede profesjonsfellesskap og holde fokus på læring, ikke bare for elevene, men også personalet. Avslutningsforedraget, «Fra Paris til Pisa», gir et kritisk tilbakeblikk på globale styringstrender som har satt elevresultater på dagsorden.

Hovedforedragsholdere

Tine S. Prøitz

Førsteamanuensis
Høgskolen i Sør-Øst-Norge/
NIFU
 

Monika Nerland

Professor
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Oslo

Ruth Jensen

Postdoktor
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Universitetet i Oslo

Kirsten Sandberg

Professor
Institutt for offentlig rett
Universitetet i Oslo

Christian Lundahl

Professor
Örebro Universitet

LEX-EL-prosjektet

Legal standards and Professional Judgment in Educational Leadership

PraDa-prosjektet

Practices of data use in municipalities and schools