2017

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2017 09:00 - 10:15, UE 26 i Niels Henrik Abels Hus (NHA).

Det holdes prøveforelesninger for stillingen som professor/førsteamanuensis i kvantitativ metode og analyse i utdanningsvitenskap.

Tid og sted: 7. des. 2017 09:30 - 16:00, aud 1, Helga Engs hus

Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings årlige forskningsdag.

Tid og sted: 21. nov. 2017 09:00 - 11:30, Blindern Campus, Nils Henrik Abels Hus, rom 500

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Nani Teig, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Midtveisleser er professor Leslie Rutkowski, CEMO.

Tid og sted: 20. nov. 2017 12:00 - 15:00, Blindern Campus, Nils Henrik Abels Hus, rom 500

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ole Andreas Kvamme, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Midtveisleser er dosent Olof Franck, Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession ved Göteborgs Universitet.

Banner for Norske Tysklærerdager.
Tid og sted: 26. okt. 2017 - 28. okt. 2017, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Velkommen til NDT17 – Norske Tysklærerdager 2017. Konferansen arrangeres av TYSKFORUM – norsk tysklærerforening, Goethe-institutt Norge og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 17. okt. 2017 14:00 - 17:00, Georg Sverdrup hus, grupperom 3

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Ann Elisabeth Gunnulfsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Sluttleser er professor II Helen Gunter, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Tid og sted: 13. okt. 2017 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tittel på årets konferanse er Ledelse i skolen: Ny kunnskap, nye forventninger og nye karriereveier.

Tid og sted: 4. okt. 2017 12:00 - 15:30, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

4. oktober feirer vi 10 års jubileum med seminar og jubileumsnummer.

Tid og sted: 13. sep. 2017 13:00 - 13:30, rom UE32 i Niels Henrik Abels Hus

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis flerspråklig opplæring vil det gjennomføres prøveforelesning.

Tid og sted: 17. aug. 2017 13:00 - 13:30, rom UE32 i Niels Henrik Abels Hus

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis naturfagdidaktikk vil det gjennomføres prøveforelesning.

Tid og sted: 16. aug. 2017 09:00 - 09:30, rom UE32 i Niels Henrik Abels Hus

I forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis mentoring vil det gjennomføres prøveforelesning.

Tid og sted: 12. juni 2017 09:00 - 11:30, Nils Henrik Abels Hus (Blindern Campus), rom 300

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Nora Elise Hesby Mathé, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Opponent er førsteamanuensis Lisbeth Brevik, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Tid og sted: 24. mai 2017 13:00 - 16:00, Nils Henrik Abels Hus (Blindern Campus), rom 300

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Randi Myklebust, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Sluttleser er professor emeritus Astri Heen Vold, Psykologisk Institutt, UiO.

Tid og sted: 16. mai 2017 13:00 - 16:00, Blindern Campus, Nils Henrik Abels Hus, rom 300

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Tonje Stenseth, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Sluttleser er professor emeritus Bodil Stokke Olaussen, Institutt for Pedagogikk, UiO.

Tid og sted: 2. mai 2017 10:00 - 13:00, Blindern Campus, Nils Henrik Abels Hus, rom 300

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Drita Saliu Abdulahi, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Sluttleser er Gustaf Bernhard Uno Skar fra NTNU.

Tid og sted: 20. apr. 2017 12:00 - 15:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, 0371 Oslo

Det er en del av danningsprosjektet å lære elevene våre å ytre seg godt og hensiktsmessig i offentligheten. Samtidig ligger det på skoleforskere, lærere og skoleledere å si fra når det er særlige grunner for det. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer ansatte, lærere og skoleledere til seminar.

Tid og sted: 2. mars 2017 08:30 - 10:00, Klubben på Georg Sverdrups Hus

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til et frokostmøte for ansatte på Det utdanningsvitenskapelige fakultet og andre interesserte i forbindelse med lanseringen av en ny SIG (Spesiell Interesse Gruppe) på tvers av andre forskergrupper (på UV) om forskning i forbindelse med utdanning for bærekraftig utvikling.