Skolelederdagen 2017 - Ledelse i skolen: Ny kunnskap, nye forventninger og nye karriereveier

Dato: 13. oktober  |  Sted: Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Konferansen er gratis for deltakerne. Det er begrenset med plasser, så derfor anbefaler vi at du melder deg på så snart du vet at du vil delta på konferansen.

Program og Påmelding

Ny kunnskap om livet i skolen endrer vilkårene for ledelse. Årets skolelederkonferanse tar for seg utvikling av lederskap og nye karriereveier i skolen med særlig blikk på mellomlederrollen, veilederrollen, lærerrollen og rollen som lærerspesialist. Nye forventninger til ledelse og lærerarbeid basert på skoleforskning og signaler i styringsdokumenter blir belyst.

Konferansens bidragsyterne er forskere fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley’s Graduate School of Education og Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, samt skoleledere, veiledere og lærere fra Oslo og Akershus.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til faglig påfyll og oppdatering fra forskningsfronten!

Se video om programmet:

Keynote speakers

Tina Trujillo

Accociate professor
Berkley University and Universitetet i Oslo

 

Sølvi Mausethagen

Førsteamanuensis
Senter for profesjonsstudier Høgskolen i Oslo og Akershus

Astrid Roe

Seniorforsker
Universitetet i Oslo