Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid

14. september  |  Georg Sverdrups hus, Blindern


Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er i gang og høsten 2020 skal de nye læreplanene være klare. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Årets konferanse bidrar med viktige innspill til ledelse av læreplanarbeid i en internasjonal reformkontekst. Vi setter fokus på juridiske, etiske og kulturelle aspekter ved ledelsen av skolens oppdrag.

Program og Påmelding

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet. Bidragsyterne er fra Universitetet i Oslo, NTNU, Handelshøgskolen BI og Utdanningsdirektoratet. 

Velkommen til en dag med faglig påfyll om ledelse og reformarbeid i skolen!

Keynotes

  • Nye læreplaner i en internasjonal reformkontekst
  • Fagfornyelsen og status i arbeidet
  • En kultur kalt ledelse
  • Ledelse av lokalt læreplanarbeid
  • Læreplanen som samfunnskontrakt
  • Utdanning for en bærekraftig fremtid?

Påmelding

Meld deg på innen 2. september!

Konferansen er gratis, men det er begrenset med plasser.

Del med kolleger