Kunnskap i utdanning. Dagens pedagogiske utfordringer i et aristotelisk perspektiv

Professor Sylvi Stenersen Hovdenak fratrer sin stilling for aldergrensen, og holder i den anledning sin avskjedsforelesning 30. august.

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til avskjedforelesning og påfølgende mottakelse i 12. etasje i Niels Henrik Abels hus kl. 14.00.

Påmelding

I norsk utdanningsforskning har vi i stor grad vært opptatt av læringsbegrepet og læringsteorier, og i mindre grad av kunnskapsbegrepet og ulike kunnskapsformers plass i utdanning.

I forelesningen blir kunnskapsbegrepet diskutert og problematisert med utgangspunkt i to teorier om ulike kunnskapsformer, den ene relatert til Aristoteles, den andre til Basil Bernstein. Sentralt i presentasjonen og drøftingen står kunnskapsformen fronesis, praktisk klokskap, og hvordan denne kunnskapsformen kommer til uttrykk i utdanning.

Det empiriske materialet viser til funn som forteller hva elever i grunnutdanningen vurderer som viktige kunnskapsformer, og hvorfor. Disse funnene blir sammenlignet med de anvendte teoriene om kunnskapsbegrepet, og videre sammenlignet med internasjonale tilnærminger til kunnskapsformer slik disse kommer til uttrykk på utdanningspolitisk nivå.

Publisert 19. juli 2018 10:38 - Sist endret 21. aug. 2018 10:53