Forelesning i anledning Eva Thue Volds opprykk til professor

«Klasseromsforskning i fremmedspråkfaget: Et eksempel fra franskundervisning i seks norske ungdomsskoler.» Eva Thue Vold foreleser i anledning hennes opprykk til professor.

Etter forelesningen vil det bli lett servering.

Fremmedspråkdidaktikk er relativt ungt som forskningsfelt i Norge. Hittil er det lærebokanalyser og spørreundersøkelser blant elever og lærere som har vært mest i fokus. Klasseromsforskning, eller analyser basert på observasjon av undervisning som faktisk foregår, finnes i svært begrenset omfang.

Etter en innledende presentasjon av fremmedspråkdidaktikk som forskningsfelt, gis det i denne forelesningen et eksempel på aktuell klasseromsforskning i franskfaget. Gjennom analyser av videomateriale og elevundersøkelser skal vi dykke inn i fremmedspråkundervisning på seks norske ungdomsskoler og se på hvilke språk som snakkes i klasserommet i hvilke sammenhenger. Følger de ulike lærerne de samme teoretiske prinsippene, eller velger de sin egen stil? Funnene blir sett opp mot rådende tilnærminger til språkbruk i fremmedspråkklasserommet, slik de kommer til uttrykk i norske og europeiske styringsdokumenter. De metodiske fordelene ved å innhente data fra klasserom sammenlignet med andre datakilder vil også diskuteres.

Publisert 7. nov. 2018 11:14 - Sist endret 9. nov. 2018 11:28