Midtveisevaluering Jennifer Maria Luoto

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Jennifer Maria Luoto, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Midtveisleser er Jorryt van Bommel fra Karlstads Universitet.

Publisert 13. mars 2018 12:16 - Sist endret 13. mars 2018 12:16