Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid

Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er i gang og høsten 2020 skal de nye læreplanene være klare. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Årets konferanse bidrar med viktige innspill til ledelse av læreplanarbeid i en internasjonal reformkontekst. Vi setter fokus på juridiske, etiske og kulturelle aspekter ved ledelsen av skolens oppdrag.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet. Velkommen til en dag med faglig påfyll om ledelse og reformarbeid i skolen.

Les mer om programmet og meld deg på konferansen!

Publisert 30. mai 2018 14:38 - Sist endret 20. des. 2018 14:27