Kick-off VIST pulje 1

Velkommen til oppstart med pulje 1 i etterutdanningsprosjektet VIST.

Kamera og person som holder det

Velkommen til oppstart for pulje 1 (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Program

14:00- 14:20: Mat og mingling

DEL 1: VIST så langt

Velkommen og status i prosjektet

  • VIST og fagfornyelsen: Hvorfor er støttestrukturer viktig for å lykkes med fagfornyelsen og leve opp til ambisjonene i ny overordnet del av læreplanverket?
    Marte Blikstad-Balas, Faglig prosjektleder, Universitetet i Oslo

15:30 – 15:45 PAUSE

DEL 2: Veien videre: Hvordan integrere VIST i resten av personalet?

  • Hva vet vi om profesjonslæring: lærernes læring og kollektiv arbeid med kompetanseutvikling  
    Ann Elisabeth Gunnulfsen  , Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Arbeid i grupper på tvers av skoler der vi tar for oss følgende tre spørsmål:

  • Hva i VIST tror vi lærere i andre fag kan ha nytte av?
  • Hva kan vi gjøre for å spre VIST på en god måte?
  • Hva bør vi unngå å gjøre i arbeidet med å spre VIST?

Arrangementet er begrenset til prosjektdeltakere. 

Les mer: om VIST

 

Emneord: VIST, pulje 1
Publisert 5. aug. 2019 20:08 - Sist endret 16. aug. 2019 10:51