Konferanse om bruk av visuelle uttrykk i naturfag

Vi inviterer lærere og andre interesserte til en konferanse om å bruke visuelle uttrykk på læringsfremmende måter i naturfag.

En hånd holder et rundt speil som reflekterer verdensrommet

Hvordan kan naturfagslærere bruke visuelle virkemidler for å fremme læring? Kom på seminar for å lære mer om temaet. (Foto: Unsplash.com)

Det å mestre bruk av visuelle uttrykk som for eksempel bilder, diagrammer, grafer og animasjoner er en svært viktig naturfaglig kompetanse. De faglige innleggene vil legge vekt på hvordan dybdelæring og de tverrgående teamene som introduseres med de reviderte læreplanene kan konkretiseres gjennom arbeid med visuelle representasjoner.

Lansering av den digitale læringsomgivelsen ‘REDEtil’

Det vil også bli lansering av den nettbaserte undervisningsressursen REDEtil. Nettressursen er laget spesielt for lærere og lærerstudenter, og inneholder forskningsbasert informasjon om elevers læring med visuelle representasjoner, samt en rekke undervisningsopplegg med fokus på klima og menneskeskapte klimaendringer.

Konferansen presenterer resultater fra prosjektet REDE - Representasjon og deltakelse i naturfag, et samarbeid prosjekt mellom forskere ved Universitetet i Oslo og lærere i skolen.

Velkommen til REDEtil:
https://uio.instructure.com/courses/2221

Program

9.00-9.20 Åpning v/ Erik Knain

9.20 –11.30  Hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser med bruk av representasjoner i naturfag?
- Betydningen av representasjoner for elevenes læring v/ Anniken Furberg
- Begrepsutvikling gjennom representasjoner v/ Tobias Fredlund
- Representasjoner og bærekraft v/ Erik Knain
- Naturvitenskapens egenart og representasjoner v/ Mari Sjøberg
- Utforskende arbeidsmåter og representasjoner v/ Erik Knain

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 –13.00 Arbeid med representasjon i lærerutdannigen v/ Ketil Mathiassen

13.00 – 13.20 Lansering av den nettbaserte nettressursen REDEtil: en digital ressurs for lærere med fokus på representasjoner i naturfag

13.20-13.30 Pause

13.30-14.20 Workshop: -Hvordan bruke REDEtil i egen undervisning? Ta med egen PC!

14.20-14.55 Invitert kommentar fra førsteamanuensis Birgitte Bjønness, NMBU. Plenumsinnspill.

14.45-15.00 Avslutning

Påmelding innen 20. mars til toril.eggen@ils.uio.no. Det er ingen påmeldingsavgift. Lunsj serveres. (De som allerede har meldt seg på trenger ikke melde seg på igjen.)

Med vennlig hilsen

REDE-prosjektet, v/ professor Erik Knain

Arrangør

REDE
Publisert 11. mars 2019 10:38 - Sist endret 10. apr. 2019 12:54