Lansering: Acta Didacticas temanummer «Utdanning og bærekraft» og forskningsantologien «Bærekraftsdidaktikk»

Temanummer og antologi om utdanning og bærekraft lanseres samtidig på Litteraturhuset i Oslo.

Omslag antologi Bærekraftdidaktikk

(Omslag: Fagbokforlaget)

Påmelding via nettskjema

Vi har gleden av å invitere til lanseringen av to nye publikasjoner om bærekraftdidaktikk: Acta Didactica Norge sitt temanummer Utdanning og bærekraft og forskningsantologien Bærekraftdidaktikk (Fagbokforlaget). Publiseringene gjenspeiler bredden og variasjonen innenfor forskningsfeltet og bidrar til å utvikle og utvide bærekraftdidaktikken i Norge.

Under lanseringen presenteres en rekke ulike fagdidaktiske innganger til bærekraftdidaktikk - fra matematikk, norsk, historie, musikk, engelsk og fremmedspråk. Vi vil også drøfte kritiske, fagovergripende perspektiver knyttet til tverrfaglighet, skolens samfunnsmandat og betydningen av bærekraftbevissthet. Astrid Sinnes, NMBU bidrar med en kommentar av forskningsantologien i lys av norsk og internasjonal forskning på feltet.

Redaktører for temanummeret er Marianne Ødegaard, Elin Sæther og Ole Andreas Kvamme, alle ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Redaktører for forskningsantologien er Elin Sæther og Ole Andreas Kvamme.

Lanseringen finner sted 10. oktober kl. 17.30-20.00 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangører er forskergruppen COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo i samarbeid med Fagbokforlaget og Acta Didactica Norge (utgitt av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo).

Enkel servering fra kl 17.30. Det faglige programmet (se detaljer nedenfor) begynner kl 18.00. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. 

Litteraturhuset i Oslo, 10. oktober 2019

Kl 17.30-18.00: Lett servering

Kl 18.00-20.00:  Faglig program                                

Åpning: Marianne Ødegaard, forskergruppen COSER, Hallvard Aamlid, forlagsredaktør  i Fagbokforlaget og Eva Thue Vold, redaktør for Acta Didactica Norge

TEMANUMMERET UTDANNING OG BÆREKRAFT, ACTA DIDACTICA NORGE

Musikk og bærekraftundervisning      Edvin Østergard, Norges miljø- og biovitenskapelige  universitet                                                       

Bærekraftbevissthet og handlingskompetanse  Majken Korsager og Eldri Scheie, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo

FORSKNINGSANTOLOGIEN BÆREKRAFTDIDAKTIKK, FAGBOKFORLAGET

Hva er bærekraftdidaktikk? Fagdidaktiske

og fagovergripende perspektiver     Ole Andreas Kvamme, ILS, Universitetet i Oslo                  

Matematikk   Håvard Evang, ILS, Universitetet i Oslo

Norsk og skjønnlitteratur  Kari Anne Rødnes, ILS, Universitetet i Oslo                          

Historie      Karsten Korbøl, ILS, Universitetet i Oslo

Engelsk og fremmedspråk  Magne Dypedahl, Universitetet i Sørøst- Norge og Eva Thue Vold, ILS, Universitetet i Oslo

Geografi  Kari Beate Remmen, ILS, Universitetet i Oslo

EKSTERN KOMMENTAR Astrid Sinnes, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet        

Programmet ledes av Elin Sæther, som sammen med Marianne Ødegaard leder forskergruppen COSER, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 11. sep. 2019 09:12 - Sist endret 18. okt. 2019 13:35