Midtveisevaluering - Ingrid Rodrick Beiler

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ingrid Rodrick Beiler, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Francis Hult, Studierektor og docent ved Avdelningen för engelska, Lunds Universitet og professor i engelsk ved Jönköping Universitet.

Publisert 28. jan. 2019 10:37 - Sist endret 29. jan. 2019 12:24