Midtveisevaluering - Eivind Larsen

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Eivind Larsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Janicke Heldal Stray, førsteamanuensis i pedagogikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Publisert 2. mai 2019 14:56 - Sist endret 2. mai 2019 14:56