Midtveisevaluering - Ida Lodding Gabrielsen

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ida Lodding Gabrielsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Henning Fjørtoft, førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU.

Publisert 16. jan. 2019 10:48 - Sist endret 16. jan. 2019 10:48