Midtveisevaluering - Kaja Granum Skarpaas

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Kaja Granum Skarpaas, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Pia Sundqvist, førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og dosent i engelsk ved Karlstads Universitet.

Publisert 16. aug. 2019 12:54 - Sist endret 16. aug. 2019 12:58