Nettverksmøte norsk nettverk for utdanning og bærekraft

Bærekraft har blitt et nøkkelord i norsk skole og barnehage de siste årene og kommer til å bli en sentral del av utdanningen fremover. Dette gjenspeiles også i arbeidet på universitetene og høyskolene.

Bildet kan inneholde: rød, tekst, font, linje, merke.

Velkommen til nettverksmøte for nasjonalt nettverk knyttet til utdanning og bærekraft.

Meld deg på (frist: 21. oktober) 

Bærekraft har blitt et nøkkelord i norsk skole og barnehage de siste årene og kommer til å bli en sentral del av utdanningen fremover. Dette gjenspeiles også i arbeidet på universitetene og høyskolene. Vi i forskergruppen COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research) på UiO savner et nettverk som knytter institusjonene og deres arbeid sammen, som inspirer og fremmer kunnskaps- og kompetanseutvikling.

Vi ønsker derfor å starte opp et nasjonalt nettverk knyttet til utdanning og bærekraft. I den anledning ønsker vi å invitere til et oppstartsmøte. Hensikten med møtet er å bli kjent med hverandres arbeid og å legge konkrete planer for nettverksvirksomhet og -organisering.

Deltakelse på møtet er gratis.

Nettverket skal rette seg mot stipendiater, forskere og undervisere på høyskoler, universiteter og andre akademiske institusjoner. Det skal ha et bredt perspektiv på bærekraft og utdanning som går på tvers av fag, utdanningstradisjoner, -former og -nivåer. Vi håper at et slikt nettverk kan bidra til å styrke arbeidet med bærekraft både i studieprogrammene våre og i forskningen.

 

Publisert 5. aug. 2019 13:09 - Sist endret 5. aug. 2019 13:31